Egzamin maturalny sesja poprawkowa

Uczniom, którzy są uprawnieni do przystąpienia do sesji poprawkowej, przypominamy o obowiązku złożenia stosownego oświadczenia do piątku 09.07.2021r do Pani Dyrektor Urszuli Seredyn.

E-mail: urszula.seredyn@zsp1.edu.pl

OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO Z DANEGO PRZEDMIOTU W TERMINIE POPRAWKOWYM:


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

WNIOSEK O WGLĄD DO SPRAWDZONEJ I OCENIONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ:


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

 

Wręczenie ŚWIADECTW MATURALNYCH

Wręczenie ŚWIADECTW MATURALNYCH
odbędzie się dnia 5 lipca 2021 roku o godz. 13.00
na AULI
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Maz.

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego


Wyniki egzaminu maturalnego

 (w terminie głównym i dodatkowym) zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym ogłoszone zostaną 5 lipca 2021 r. o godzinie 8:30, a dla osób poprawiających egzamin w sierpniu - 10 września 2021 r.

Maturzyści, aby poznać wyniki, będą musieli zalogować się na portal uruchomiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi. Wpisać swój indywidualny login i hasło, który każdy abiturient  poznał w szkole / w kopercie na egzaminie maturalnym/.

Egzamin maturalny w 2021 r. uznawany jest za niezdany jeśli absolwent nie otrzymał co najmniej 30% z możliwych punktów z jednego przedmiotu lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej lub egzamin z danego przedmiotu obowiązkowego został mu unieważniony.
 
 Niezdana matura z jednego przedmiotu
Do matury poprawkowej, która odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. mogą przystąpić absolwenci, którzy nie zdali tylko jednego egzaminu pisemnego pod warunkiem, że przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony (najczęściej z powodu stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązania zadania).
 
Niezdana matura z dwóch lub więcej przedmiotów
Osoby, które nie zdały matury z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego lub egzamin został im unieważniony będą mogły ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w okresie 5 lat licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Czyli najwcześniej w maju 2022 r.
 
Poprawa wyniku egzaminu maturalnego
Osoby, które zdały maturę w 2021 r. (uzyskały minimum 30% z możliwych punktów), ale chciałyby poprawić uzyskany na egzaminie wynik z przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych będą mogły to zrobić w okresie 5 lat licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Oznacza to, że pierwsza kolejna szansa będzie możliwa w maju 2022 r.
 
 
Termin poprawkowy matury 2021
Absolwent, który spełnia wymagania do przystąpienia do egzaminu poprawkowego (nie zdał tylko jednego egzaminu pisemnego oraz przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych) w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników matury, czyli nie później niż do 12 lipca 2021 r. składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektor  szkoły) pisemne oświadczenie o chęci  przystąpienia do egzaminu poprawkowego.
Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie poprawkowym odbędzie się we wtorek 24 sierpnia 2021 r. o godzinie 9:00.  Następnie, deklaracja musi zostać przesłana do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Informację o tym, gdzie odbędzie się nasz egzamin otrzymamy nie później niż do 10 sierpnia 2021 roku. A w jaki sposób poznamy tę informację? Na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Kto może przystąpić do egzaminu poprawkowego? Osoba, która nie zdała egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpiła do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został jej unieważniony.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

foto

 

W piątek,  25 czerwca,  w Mechaniku  odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. W hali sportowej zebrała się dyrekcja szkoły, zaproszeni goście, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi oraz  wszyscy wyróżnieni uczniowie.

Dyrektor serdecznie podziękował za całoroczną pracę nauczycielom oraz wszystkim tym, którzy współpracują i działają na rzecz szkoły – panu Witoldowi Mazurkowi, przewodniczącemu Rady Rodziców oraz pozostałym rodzicom w osobach pani Agnieszki Piaseckiej, pani Sławomiry Grad, pana Roberta Włodarskiego, pana Artura Rutowicza oraz pana Sebastiana Sikory. Dyrektor szkoły, Dariusz Kwiatkowski, podziękował także panu pułkownikowi Mariuszowi Pawlukowi – dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, panu podpułkownikowi Maciejowi Bańkowskiemu – dowódcy 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej, panu podpułkownikowi Jerzemu Nowotce  – komendantowi WKU w Tomaszowie Mazowieckim, panom Piotrowi Mrowińskiemu i Przemysławowi Mrowińskiemu – dyrektorom Szkoły Policealnej Mrowiński oraz Zaocznego Liceum dla Dorosłych. Podziękowania trafiły również do zarządu powiatu tomaszowskiego, do zarządu firmy Ceramika Paradyż oraz zarządu Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim. Serdeczne podziękowania ze strony dyrektora szkoły zostały skierowane do właścicieli firm współpracujących z Mechanikiem – do pani Urszuli Staruszkiewicz i pana Adama Staruszkiewcza  – prezesów Fabryki Przyczep Niewiadów, państwa Martyny i Dariusza Radziwoniuk – właścicieli Szkoły Jazdy AUTO MILA, pani Lidii Żak i proboszcza Sanktuarium św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim.

W ramach wyrazów wdzięczności, zaproszonym gościom zostały wręczone okolicznościowe statuetki i kwiaty.

Ten rok szkolny,  trudny ze względu na zdalne nauczanie, zaowocował dużą ilością nagród za bardzo dobre wyniki w nauce i 100% frekwencję. Ponad 90 uczniów odebrało z rąk dyrekcji świadectwa z wyróżnieniem. Ponad 20 uczniów otrzymało dyplomy za 100% frekwencję. Rozdane zostały nagrody za udział w konkursach.

Wzorem ubiegłego roku, także teraz dwóch uczniów z  kl.II Mtp – z najwyższą średnią, otrzymało  od Ceramiki Paradyż bony  podarunkowe. Nagrody wręczyła pani Justyna
Wijata – dyrektor Kadr i Płac Ceramiki Paradyż.

W trakcie uroczystości, dyrektor szkoły pożegnał  pracowników obsługi, którzy odeszli na zasłużoną emeryturę i podziękował za wieloletnią pracę.

Wszyscy zebrani obejrzeli  prezentację  Szkoła – pół żartem, pół serio i wysłuchali, utrzymanej  w wakacyjnym klimacie, piosenki.

Uroczystość przygotowały panie – Iwona Opałka, Anetta Firkowska, Anna Grabowska wraz
z uczniami klas: II Mtp, II E, II Ep. Nad oprawą muzyczną czuwał pan Piotr Goljat.

Udanych wakacji !!!

 

 

 

Konkurs "Zawodowiec Mechanika" 2020/2021 klas drugich i trzecich rozstrzygnięty!

Tytuł "Zawodowca Mechanika" 2020/2021 klas drugich oraz główną nagrodę otrzymał Mateusz Galiński uczeń klasy mechanicznej, który uzyskał najlepsze oceny końcowe z przedmiotów zawodowych.
Wyróżnienia oraz nagrody otrzymali Bartosz Wysmyk oraz Kacper Zając obaj uczniowie klasy mechanicznej.

Tytuł "Zawodowca Mechanika" 2020/2021 klas trzecich oraz główną nagrodę otrzymał Dawid Baska uczeń klasy informatycznej który uzyskał najlepsze oceny końcowe z przedmiotów zawodowych.

Wyróżnienia oraz nagrody otrzymali Adrian Gil oraz Sebastian Świderek obaj uczniowie klasy informatycznej.

Nagrody w konkursie zostały zakupione z wpłat na Radę Rodziców przy ZSP1.
Nagrodzonym serdecznie gratuluję, a uczniów młodszych klas zachęcam do osiągania jak najlepszych ocen z przedmiotów zawodowych i jak najlepszego zdania egzaminów zawodowych.

Koordynator konkursu Arkadiusz Świątek

zdj. Michał Skalski 2I

001  002

Zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 25.06.2021 w hali sportowej.

Ze względów pandemicznych na godz. 9.00 zapraszamy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wszystkich wyróżnionych i nagrodzonych uczniów.

Na godzinę 11.00 zapraszamy pozostałych uczniów na uroczyste zakończenie z wychowawcami klas.

Szkolenie praktyczne kadetów.

Kadeci klasy trzeciej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, zakończyli rok szkolny udziałem w szkoleniu praktycznym, które podsumowało zdobytą w trudnym okresie zdalnego nauczania, wiedzę z zakresu edukacji wojskowej.
W trakcie zajęć praktycznych, kadeci mieli możliwość zweryfikować wiedzę teoretyczną w praktycznym działaniu. Zajęcia w których uczestniczyli, obejmowały praktyczne umiejętności z zakresu szkolenia medycznego, ochrony i obrony obiektów, szkolenia taktycznego i ogniowego.

001 002

003  004

005  006

007  008

 

Szkolne eliminacje X Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników

W dniu 18.06.2021 r. o godzinie 12:00 odbyły się eliminacje X Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników w kategorii Młody mechanik. Do eliminacji przystąpiły cztery dwuosobowe drużyny z klas o różnych profilach nauczania w tym technik informatyk, technik mechatronik i technik mechanik pod opieką nauczycieli Pani Iwony Poganowskiej i Pana Jacka Mrozickiego. Uczestnicy mieli do rozwiązania test wiedzy online. Czekamy na wyniki.

001  002

003  004

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl