ETAP SZKOLNY Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

otwp Zapraszam chętnych do udziału w OTWP https://www.facebook.com/ZspNr1ImTKosciuszkiWTomaszowieMazowieckim

24.03.2022r. (czwartek – 5 godzina lekcyjna) w czytelni szkolnej godzina 11:10.

1. Woźniak Jakub 1Met
2. Ruta Antoni 1Mt
3. Czupryn Adam 4IT
4. Kotowski Maciej 2Mtw
5. Król Kacper 3Mep
6. Galiński Mateusz 3Mep
7. Socha Michał 1Mt
8. Kołodziejczyk Oliwia 1H
9. Rutowicz Tomasz 2Mtw
10. Chodera Jakub 3I
11. Musiał Michał 4Iw
12. Żegota Mikołaj 1Met
13. Koza Witold 1Met
14. Kopacz Jan 1Met
15. Kopacz Łukasz 

Eliminacje miejsko-gminne OTWP odbędą się 31 marca 2022r o godz.10:00 w Miejskim Centrum Kultury - za Pilicą ul. Gminna 37/39.

Organizator etapu szkolnego: Beata Goździk -
kontakt przez dziennik

https://zosprp.pl/ogolnopolski-turniej-wiedzy-pozarniczej/ Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.
Turniej jest adresowany do wszystkich młodych ludzi zainteresowanych bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową (nie tylko członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych).
Turniej przeprowadzany jest we wszystkich województwach, od szczebla lokalnego do ogólnopolskiego w trzech grupach wiekowych. Rywalizacja jest przeprowadzona w formie testu pisemnego, zadań praktycznych i finału ustnego.
Turnieje Wiedzy Pożarniczej wyposażają młodzież w teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także przyczynią się do popularyzacji wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Ponadto młodzież ma możliwość poznania historii, kultury i tradycji danego regionu, bierze udział w zajęciach edukacyjnych na temat bezpieczeństwa, ekologii, ratowania życia.
Ze względu na tematykę Turnieju uczestnicy muszą wykazać się wiedzą m.in. z zakresu chemii, fizyki oraz umiejętnościami praktycznymi (np. udzielanie pierwszej pomocy, podstawy gaszenia pożarów).
Turniej jest skierowany do dzieci, młodzieży – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
W OTWP uczestniczą dzieci i młodzież w trzech grupach:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV,
II grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII,
III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.
W finale centralnym startują laureaci pierwszego i drugiego miejsca szczebla wojewódzkiego.
Finał centralny składa się z dwóch części: testu pisemnego oraz ścisłego finału ustnego.

Zakres tematyczny Turnieju:

• Historia ochrony przeciwpożarowej | Pytania testowe
• OSP i Związek OSP RP
• Prewencja przeciwpożarowa
• Ratownictwo medyczne | Pytania testowe
• Organizacja szeroko pojętego ratownictwa
Przepisy i literatura pomocna w przygotowaniu do OTWP

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl