APEL PODSUMOWUJĄCY ŚRÓDROCZE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

W poniedziałek, 28 marca 2022 r., w naszej szkole odbył się uroczysty apel podsumowujący pierwsze półrocze.

Przewodniczący Samorządu Szkolnego - Krzysztof Kozera - przywitał wszystkich obecnych. Na uroczystości zaszczyciła nas swoją obecnością Pani Beata Stańczyk - Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego. Powitano Dyrekcję Szkoły w osobach: Pana Dariusza Kwiatkowskiego, Panią Jolantę Nikodemską i Panią Urszulę Seredyn oraz kierownika kształcenia praktycznego - Panią Sylwię Błoch, przewodniczącego Rady Rodziców - pana Witolda Mazurka, nauczycieli oraz całą społeczność uczniowską.

Pan dyrektor Dariusz Kwiatkowski pogratulował uczniom ich sukcesów w nauce oraz zaangażowania w życie szkoły. W pierwszej części spotkania wręczono nagrody "Złotej dziesiątce Mechanika" czyli uczniom, którzy na zakończenie pierwszego półrocza osiągnęli najwyższą średnią w szkole, a następnie osobom, które osiągnęły najwyższe wyniki w nauce w poszczególnych klasach.

Kolejnymi do nagród byli uczniowie ze 100% frekwencją w pierwszym półroczu. Wyróżniono również klasę 1Ic, która osiągnęła najwyższą frekwencję.
W dalszej części apelu nagrodzono uczniów w kategorii: "Kadet Mechanika”, "Poczet sztandarowy”, "Społecznik Mechanika”. Uhonorowano uczniów, którzy zajęli wysokie miejsca w zawodach, olimpiadach i konkursach na szczeblu powiatowym i wyższym.

Najbardziej kreatywna klasa otrzymała nagrodę za nietuzinkowe pomysły realizowane w "Dniu bez plecaka”.  Klasy 1Ic oraz 4Mt wyróżniono ex aequo.
Na zakończenie uroczystości odbyło się rozdanie certyfikatów dla uczestników projektów realizowanych na terenie szkoły dających uczniom dodatkowe kwalifikacje. Projekty pod nazwą "Postaw na swoje umiejętności” i "Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój” ukończyło 100 uczniów.

Głos zabrała pani Beata Stańczyk, gratulując uczniom sukcesów i zachęcając do dalszej wytężonej pracy. Pani Naczelnik skierowała swoje podziękowania również pod adresem Dyrekcji oraz nauczycieli, którzy stwarzają młodzieży warunki do pracy i doskonalenia własnych kwalifikacji. Doceniono również działania Samorządu Uczniowskiego, który animuje coraz to szersze grono uczniów i pobudza ich kreatywność.
Pan Dyrektor podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości.


Foto: Michał Skalski - klasa 3 Icp, Amadeusz Kamiński - klasa 3 Ep

003 004

006  012

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl