MATURY 2022

pioro

Egzaminy maturalne odbywać się będą
od 4 do 20 maja 2022 roku.

Rozpoczynamy  od 4 maja – język polski na poziomie podstawowym o godz.9.00

5 maja – matematyka na poziomie podstawowym o godz.9.00

6 maja – język angielski – godz.9.00,  oraz język niemiecki o godz.14.00 na poziomie podstawowym.

Egzaminy  odbędą się na hali gimnastycznej oraz w salach lekcyjnych zgodnie z przesłaną informacją.  Zostały również wywieszone w gablotach budynku A, na I piętrze.

Uczniowie piszący na hali czyli sala 1 wchodzą dwoma wejściami:

1 wejście: zewnątrz od strony parkingu od nr 1 do 40
2 wejście: przy Sali fitness od nr 41 do 97.

Absolwenci mają wyznaczone następujące sale:

Poziom podstawowy

język polski – hala czyli sala 1,
matematyka – sala 110 i 222,
język angielski – sala 15, 
język  niemiecki – sala 23.

Poziom rozszerzony

język  angielski – sala 26,
matematyka – sala 20,
fizyka – sala 207,
język polski – sala 21,
wos – sala 21,
historia – sala 21,
historia sztuki – sala 21.

Zdający w salach lekcyjnych przychodzą do szkoły  na godz.8.15, a piszący na hali – sala 1 – na godzinę 8.00. Wszyscy w stroju galowym z dowodem tożsamości z fotografią, absolwenci lat poprzednich również ze świadectwem ukończenia szkoły. Każdy zdający winien posiadać długopis z czarnym tuszem, na matematykę: linijkę i cyrkiel. Tablice metamatematyczne i fizyczne, słowniki i kalkulatory – zapewnia szkoła.

Szatnia będzie czynna w budynku B, a dla piszących w budynku A – w sali nr 6

Nie przynosimy zbędnych rzeczy na czas matur, w tym urządzeń telekomunikacyjnych /np. telefon, zegarek/, książek, maskotek. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie zdający, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, obserwator oraz osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu. Informacji dot. egzaminu maturalnego udziela wicedyrektor – Urszula Seredyn

Niech ten egzamin zakończy się Waszym wielkim sukcesem. Jasnego, otwartego umysłu, opanowania stresu i wiary we własne siły – życzy Wam Dyrekcja i Rada Pedagogiczna.

POWODZENIA

czterolista koniczyna

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl