Artykuły 2013/2014

Ja i moja Mała Ojczyzna – tradycje ziemi tomaszowskiej

ja i moja mala ojczyzna

Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim serdecznie zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tomaszowskiego do wzięcia udziału w IX powiatowym Konkursie Ja i moja Mała Ojczyzna - tradycje ziemi tomaszowskiej pod patronatem Starosty Powiatu Tomaszowskiego Piotra Kagankiewicza.

Opiekun konkursu w szkole Beata Goździk

 

Ojczyzna to kraj dzieciństwa(…)
to jest ta mała najbliższa ojczyzna
miasto miasteczko wieś
ulica dom podwórko(…)
Tadeusz Różewicz

OGŁOSZENIE
Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim
im. Teresy Gabrysiewicz-Krzysztofik
ogłasza
IX Powiatowy Konkurs Literacko-Plastyczny
„Ja i moja Mała Ojczyzna – tradycje ziemi tomaszowskiej”
pod patronatem
Starosty Powiatu Tomaszowskiego Piotra Kagankiewicza

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tomaszowskiego.
Uczestnicy mogą składać na adres biblioteki prace literackie (np. opowiadanie, esej, wiersz, rozprawka, list) lub plastyczne (np. plakat, rysunek, folder, album fotografii) tematycznie związane z hasłem konkursu.
Organizator w IX edycji Konkursu, chce zwrócić uwagę młodzieży na kulturę ludową i tradycje kultywowane w powiecie tomaszowskim. Chcielibyśmy przyczynić się do tego, aby ta twórczość, była poznawana, rozwijana i przekazywana z pokolenia na pokolenie, tak by uchronić ją przed zapomnieniem. Jednocześnie Organizator przez temat tegorocznej edycji Konkursu ma nadzieję przybliżyć osobę Oskara Kolberga, którego praca i dokonania w szczególny sposób doceniono poprzez ogłoszenie roku 2014 Rokiem Kolberga.
Prace – można nadsyłać lub składać osobiście do dnia 12. maja 2014r.do
Miejskiej Biblioteki Publicznej
ul. I. Mościckiego 6
97-200 Tomaszów Mazowiecki


Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody rzeczowe w czterech kategoriach:

- praca literacka: poezja i proza oraz praca plastyczna: rysunek i inna forma

- w podziale na dwie grupy wiekowe: uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi  17. czerwca 2014 r.
Informacji o konkursie udziela:
Monika Koselak: tel. (44) 724-67-39;   e-mail: instruktor@mbptomaszow.pl
Organizator serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie!
 

CEL KONKURSU
IX Powiatowego Konkursu literacko-plastycznego pt.:
„Ja i moja Mała Ojczyzna – tradycje ziemi tomaszowskiej”
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna
w Tomaszowie Mazowieckim
Patronat: Starosta Powiatu Tomaszowskiego – Piotr Kagankiewicz

Cel konkursu:
•    kształtowanie patriotyzmu lokalnego i tożsamości kulturowej młodzieży z powiatu tomaszowskiego;
•    przybliżenie tradycji ludowych i twórczych powiatu tomaszowskiego;
•    zwrócenie uwagi na rękodzieło ludowe i lokalne obyczaje w związku z obchodami Roku Oskara Kolberga;
•    integracja środowisk nauczycieli i uczniów wokół idei regionalizmu;
•    rozwijanie i promowanie talentów literackich i plastycznych młodzieży;
Regulamin docierać będzie do zainteresowanych za pośrednictwem bibliotek, szkół, ośrodków kultury, prasy i Internetu


 
REGULAMIN KONKURSU
IX Powiatowego Konkursu literacko-plastycznego pt.:
„Ja i moja Mała Ojczyzna – tradycje ziemi tomaszowskiej”
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna
w Tomaszowie Mazowieckim
Patronat: Starosta Powiatu Tomaszowskiego – Piotr Kagankiewicz

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tomaszowskiego;
2. Uczestnicy nadsyłają pracę związaną z tematem konkursu w dowolnejformie literackiej w 3 egzemplarzach (wydruk komputerowy) lub plastycznej (1egzemplarz) z zastrzeżeniem, że każdy uczestnik przedstawia jury tylko jedną pracę w wybranej przez siebie formie i kategorii.
3. Nadesłane prace muszą być wykonane samodzielnie - prace osób przywłaszczających sobie cudzy utwór lub jego fragment i podające go, jako własny nie będą oceniane (osoby nie będące autorami prac, które składają w konkursie ponoszą odpowiedzialność zgodnie z Ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z dn 23 lutego 1994 r. Nr 24, poz. 83, art. 115 ze zm.);
4. Prace konkursowe powinny być podpisane tylko pseudonimem autora.
Dane uczestnika takie jak: nazwisko i imię, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres instytucji, którą reprezentuje uczestnik (szkoła, biblioteka, dom kultury) należy umieścić w osobnej kopercie z tym samym pseudonimem.
5. Prace należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 12. maja 2014 r.na adres: Miejska Biblioteka Publiczna ul. I. Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki z dopiskiem na kopercie „Ja i moja Mała Ojczyzna”.
6. Prace uczestników będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych - w podziale na pracę literacką: poezję i prozę oraz pracę plastyczną: rysunek i inna forma plastyczna.
7. Oceną zajmie się Jury powołane przez Organizatora.
8. W konkursie przewidziane są po trzy nagrody rzeczowe w czterech kategoriach(literacka – proza i inna forma), plastyczna (rysunek i inna forma) w dwóch grupach wiekowych, Organizator może także przyznać wyróżnienia.
9. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnego wykorzystania, publikacji oraz eksponowania na wystawie pokonkursowej.
10. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 17. czerwca 2014 r.

powiat tomaszowski    MBP logo

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl