Artykuły 2013/2014

ZASADY PRZEPROWADZANIA TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO

ZASADY PRZEPROWADZANIA TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO
do pierwszej klasy wojskowej technikum mechatronicznego

 

Kandydat(ka) ubiegający się o przyjęcie do klasy wojskowej Technikum Mechatronicznego w Technikum nr 1 w Tomaszowie Maz., zobowiązany jest do zaliczenia testu sprawnościowego, który obejmuje następujące konkurencje:

CHŁOPCY

a) siła ramion – podciąganie się na drążku wysokim
b) szybkość i zwinność – bieg po „kopercie”
c) próba siły mięśni brzucha – skłony w leżeniu tyłem na materacu przy drabinkach

DZIEWCZĘTA

a) siła ramion – uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce
b) szybkość i zwinność – bieg po „kopercie”
c) próba siły mięśni brzucha – skłony w leżeniu tyłem na materacu przy drabinkach

Za sprawdzian można uzyskać w sumie 110 pkt:
– do 90 pkt za próby testowe
– do 20 pkt preferencyjnych za uzyskanie w konkurencji uzyskanie lepszego wyniku niż podany w tabeli.

Zasady przeprowadzania testu sprawnościowego:

1. Podciąganie się na drążku – odbywa się w stroju sportowym. Minimalna wysokość drążka wysokiego do wykonania ćwiczenia – 220 cm. Na komendę „gotów” zdający wykonuje zwis nachwytem na ramionach wyprostowanych i pozostaje w bezruchu. Na komendę „ćwicz" zdający podciąga się tak, by broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej i ponawia ćwiczenie. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.
Oceniający głośno wymienia kolejne liczby zaliczonych podciągnięć, jeżeli zdający nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem oceniający głośno powtarza ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć. Próba kończy się, gdy kontrolowany zrezygnuje z kontynuowania ćwiczenia.

2. Bieg zygzakiem „koperta” – odbywa się w stroju sportowym w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m i środek przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg.Sposób prowadzenia: na komendę „Start”  zdający rozpoczyna bieg zgodny z oznaczonym kierunkiem, omijając „chorągiewki” od strony zewnętrznej. Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający informuje o liczbie powtórzeń, np.: „jeszcze dwa razy”, „jeszcze raz”. Przewrócenie „chorągiewki” powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sek. od sygnału startu do momentu przekroczenia jakąkolwiek częścią ciała linii mety.

koperta

3. Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej – prowadzi się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” zdający wykonuje podpór leżąc przodem na ławeczce, nogi złączone lub w lekkim rozkroku – maksymalnie na szerokość bioder. Na komendę „Ćwicz!” ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych (sylwetka wyprostowana – tzn. barki, biodra i kostki stóp stanowią linię prostą), następnie wraca do podporu i ponawia ćwiczenia. Ćwiczenie wykonuje się w jednym ciągu (bez przerw między kolejnymi powtórzeniami). Oceniający głośno odlicza ilość zaliczonych powtórzeń. Jeżeli zdający wykona ćwiczenie niezgodnie z opisem np.: nie ugnie ramion lub ich całkowicie nie wyprostuje, zatrzyma się, nie utrzyma całego ciała w linii prostej oceniający (kontrolujący) podaje ostatnią liczbę powtórzeń.

4. Próba siły mięśni brzucha
Uczeń leży tyłem na materacu przy drabinkach. Nogi ugięte w stawach kolanowych w lekkim rozkroku, stopy zaczepione między 3 a 4 szczebelkiem. Uczeń trzyma w rękach piłkę siatkową. Ćwiczenie rozpoczynamy od leżenia tyłem, ręce wyprostowane z piłką za głową (piłka dotyka materaca). Ćwiczący wykonuje skłon tułowia w przód dotykając piłką drabinek.
Czas wykonywania ćwiczenia 60 sek. dla dziewcząt i chłopców.
Należy wykonać jak największą ilość skłonów.

Chłopcy

Liczba pkt. 30 25 20 15 10
Podciąganie na drążku (ilość) 16 12 9 7 5
Bieg po kopercie (czas w sek.) 22–23 23,1–24,1 24,2–25,1 25,2–26,5 26,6–28
Skłony tułowia - brzuszki (ilość) 60–55 54–50 49–45 44-40 <40

Dziewczęta

Liczba pkt 30 25 20 15 10
Uginanie ramion na ławeczce gimn. (ilość) 25 20 15 10 5
Bieg po kopercie (czas w sek.) 24–25 25,1–26,5 26,6–27 27,1–27,5 27,6–28
Skłony tułowia - brzuszki (ilość) 60–55 54–50 49–45 44–40 <40

Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa powyżej, nie są wliczane do punktów rekrutacyjnych, a określają jedynie, czy kandydat spełnił wymagania stawiane przez Komisję Rekrutacyjną jako kandydat sprawny fizycznie, mających szczególne predyspozycje do kształcenia w oddziale klasy wojskowej  technikum mechatronicznego, w której realizowany będzie program nauczania wymagający od kandydatów szczególnych predyspozycji. Za sprawnych fizycznie uważa się kandydatów i kandydatki, którzy w wyniku sprawdzianu uzyskali łącznie 50 pkt i powyżej z przeprowadzonych konkurencji sprawnościowych na maksymalnie 110 pkt. możliwych do uzyskania.
Kandydaci do klasy wojskowej Technikum mechatronicznego zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych ze stwierdzeniem „uczeń może kontynuować naukę w klasie z poszerzonym przysposobieniem obronnym oraz uczestniczyć na zajęciach i obozach sportowo-obronnych o wzmożonym wysiłku fizycznym”.

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl