Szkolny konkurs graficzny

Zachęcamy uczniów ZSP1 do wzięcia udziału w szkolnym konkursie graficznym. Konkurs podzielony jest na II etapy. Pierwszy z nich polega na wykonaniu pracy w domu na dwa podane tematy i wysłaniu ich na e-mail:graficzny@vp.pl. Drugi etap, dla zakwalifikowanych uczestników, odbędzie się w szkolnych pracowniach komputerowych. Czas wysyłania prac na pierwszy etapu upływa 17 listopada 2014 r.

Fundatorem nagród jest firma Dekorator

logo1

 

 Regulamin konkursu graficznego

1. Organizatorem konkursu są uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim pod opieką mgr inż. Janusza Ptasińskiego, mgr inż. Pawła Węgrzynowskiego i mgr  Huberta Gąćkowskiego.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów ZSP1.
3. Zadaniem uczestników jest wykonanie prac graficznych.
4. Konkurs jest podzielony na dwa etapy.
5. I etap polega na samodzielnym wykonaniu  prac  i przesłaniu ich na adres mailowy: graficzny@vp.pl do dnia 17 listopada 2014r. do 23:59. W temacie maila należy podać imię i nazwisko, a także klasę.
6.  Tematami przewodnimi prac graficznych na I etap są:
- Szablon strony internetowej o tematyce pszczelarstwa;
- Plakat reklamujący szkołę;
7 Wymagania dla pracy konkursowej:
a) Format pliku: JPG, PNG
b) Wymiary minimalne:
- Szablon strony: 1024 x 768 px
- Plakat: 3508 x 4961 px
8. W konkursie udział biorą pojedyncze pliki, będące samodzielną pracą uczestnika konkursu. Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 pracę.
9.  Zgłoszenie pracy jest równocześnie oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem pracy i  zgadza się na jej bezpłatną prezentację na stronie  internetowej. W przypadku wątpliwości organizator może zażądać dowodów na to, że autorem pracy jest zgłaszający.
10. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone 19 listopada 2014r.
11. II etap odbędzie się w szkole w pracowniach komputerowych w  dniach 19 – 28 listopada 2014r. Temat prac zostanie podany w momencie rozpoczęcia II etapu.
12. Kryteriami oceny pracy dokonywanej przez Jury konkursu będą: oryginalność i estetyka pracy, zgodność z tematem przewodnim konkursu oraz profesjonalizm wykonania.
13. Wyniki końcowe konkursu zostanę ogłoszone 01 grudnia 2014r.
14. Organizator konkursu zastrzega sobie pełne prawo do usunięcia pracy z konkursu w przypadku:
- stwierdzenia jej rażącego podobieństwa do innej pracy zgłoszonej do konkursu (plagiat)
- wykrycia w pracy treści powszechnie uznawanych za nieobyczajne, godzące w dobre imię innych osób lub obrażające ich uczucia religijne.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym regulaminie.

 

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl