Konkurs filmowy

Uczniowie klas hotelarskich wzięli udział w konkursie filmowym "Od ignoranta do eleganta" organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.

Celem konkursu było:

1. Wyłonienie najlepszych filmów promujących zasady sovoir-vivre’u,
2. Promowanie wśród młodzieży zasad dobrego wychowania,
3. Kształtowanie kultury osobistej i kultury języka,
4. Wyrabianie nawyku właściwego korzystania z dóbr kultury,
5. Motywowanie do różnych form udziału w kulturze,
6. Zachęcenie młodzieży do wykorzystania urządzeń multimedialnych.


Młodzież za zadanie konkursowe miała stworzenie krótkometrażowego filmu (do 6 min) promującego zasady savoir-vivre’u. Młodzież z ZSP nr 1 przygotowała film dotyczący zachowania przy stole.
W projekcie wzięli udział uczniowie: Roksana Smal – grająca rolę „ignoranta” (IITH), Martyna Kącka – grająca „elegantkę” (IITH), Kamila Jagielska – kelnerka (ITHb), Izabela Witek (IITH) – narrator, Bartłomiej Matuszewski – operator kamery (ITi), Jowita Świnoga – „kucharz” (IIITH), Sylwia Błoch – montażysta oraz opiekun zespołu, Magdalena Piotrowska – pomysłodawca, scenarzysta i opiekun zespołu filmowego.
Honorowym patronatem wydarzenie zostało objęte przez: Łódzkiego Kuratora Oświaty, Wójta Gminy Kleszczów, Starosty Bełchatowskiego, Niezależnej Telewizji Lokalnej NTL Radomsko, Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie, Dziennika Łódzkiego.

Wszystkie filmy biorące udział w konkursie zostały 15 maja 2014r. obejrzane i ocenione przez jury konkursu w składzie:
p. Agnieszka Nagoda-Gębicz – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
p. Sławomira Mrozowicz – teatrolog, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie
p. Zbigniew J. Zieliński – trener etykiety i protokołu dyplomatycznego
p. Juliusz Gajewski – instruktor ds. przygotowywania materiałów audiowizualnych Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie
p. Jacek Olejnik – główny instruktor ds. filmu i edukacji filmowej Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie

Jury oceniało każdy film, biorąc po uwagę sześć kryteriów (realizacja tematu – propagowanie zasad savoir-vivre'u; pomysł i spójność; technika i efekty; dobór dźwięku; walor humorystyczny; ogólne wrażenie).

Lista zwycięzców została ogłoszona 15 maja. Film konkursowy naszych uczniów zgromadził 61 punktów. To, niestety, zbyt mało, by znaleźć się w gronie czterech  szkół wyróżnionych i nagrodzonych. Pomimo tego faktu, uważamy to przedsięwzięcie za bardzo udane. Przy nagraniu bawiliśmy się świetnie, a szkoła zyskała cenny materiał dydaktyczny, który będzie służył kolejnym uczniom.

 


Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl