VI EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU SAVOIR–VIVRE ZASADY DOBRGO WYCHOWANIA

foto

 

18.03.2016 r., już  po raz szósty, w Zespole  Szkół  Ponadgminazjalnych  Nr 1  odbył  się Powiatowy Konkurs „Savoir vivre – zasady dobrego wychowania” dla uczniów klas  trzecich gimnazjów powiatu tomaszowskiego. Konkurs był dwustopniowy.  Pierwszy etap obejmował nakrycie stołu wielkanocnego dla dwóch osób.  Ocenie podlegało również przygotowane przez każdą drużynę ciasto w świątecznej konwencji oraz dekoracja stołu. Drugi etap konkursu polegał na losowaniu przez „kapitana” drużyny pytania z zakresu znajomości ułożenia  i  doboru  zastawy stołowej do potraw i napojów.
Ocenie podlegało kreatywne podejście do tematu, dobór elementów dekoracyjnych, umiejętność składania serwetek, inwencja twórcza uczniów oraz samodzielne wykonywanie zadań przez uczestników.
 
W tegorocznym konkursie udział wzięło 10 trzyosobowych zespołów z sześciu gimnazjów.            

Zwycięzcami  VI Powiatowego Konkursu zostały drużyny:

I miejsce  -  Zespół Szkół  w Wiadernie  (Natalia Jaskuła, Magdalena Przybysz, Cezary Rozwadowski)
opiekun  - dyr. Arkadiusz Świech)
II miejsce - Gimnazjum nr  7 (Magdalena Szortyka, Kinga Wiśniewska, Michał Szczypior)
opiekun  - Katarzyna Sobczyńska
III  miejsce – Gimnazjum nr 4 (Patrycja Szewczyk, Zuzanna Stefańska, Bartosz Łyś)
opiekun – Małgorzata Baldiszak

Wyróżnienie w  konkursie  zostało przyznane drugiej drużynie:
z  Zespołu Szkół w Wiadernie  (Angelika Jaśkiewicz, Izabela Lasek, Natalia Prymus))
opiekun –- dyr. Arkadiusz Świech
    
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy uczestnictwa, a wyróżnione drużyny puchary. Ponadto wszystkim opiekunom zespołów,  dyrektor szkoły - Pan Dariusz Kwiatkowski  wręczył  upominki.
Fundatorami nagród był Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim – Wydział Kultury, Promocji i Turystyki oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.


VI  Edycja   Powiatowego  Konkursu  „Savoir vivre - zasady dobrego wychowania” została oceniona  bardzo pozytywnie zarówno przez gimnazjalistów jak i ich opiekunów.
Z uwagi na konieczność propagowania wśród młodzieży zasad dobrego wychowania i zachowania w przyszłym roku szkolnym planuje się zorganizowanie VII Edycji Powiatowego Konkursu „Savoir vivre”.
Jesteśmy pełni uznania dla wszystkich uczestników, którzy wykazali się niezwykłą kreatywnością i smakiem.
Za udział w konkursie serdecznie dziękujemy wszystkim drużynom i opiekunom.

Organizatorzy konkursu

mgr Beata Chwalińska
mgr inż. Gabriela Fijołek
mgr Magdalena Piotrowska
mgr Małgorzata Wuls

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl