Wyniki etapu szkolnego OTWP - 2017

foto

17 lutego w naszej szkole został przeprowadzony etap szkolny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do konkursu mogli przystąpić ubiegłoroczni finaliści, którzy uplasowali się na miejscach od 1 do 10 oraz osoby, które na przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa otrzymały ocenę bardzo dobrą ze sprawdzianu w tym zakresie. Do turnieju  przystąpiło 27 osób. Uczniowie rozwiązywali test składający się z pytań zamkniętych, które dotyczyły m. in.  przepisów i umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. 

Największą wiedzą wykazał się uczeń klasy 4 Met  DAMIAN MIERZEJEWSKI, uzyskując 21punktów.

 Wśród najlepszych znaleźli się :                                                                                                                         

Jakub Goljat uczeń klasy 1 Mt - 20 punktów, 

Jakub Rudzki uczeń klasy 3 Tiw -  20 punktów,

Jakub Jakóbczyk uczeń klasy 2Tia -19 punktów,  

Mateusz Badura uczeń klasy 2 Mtw - 16 punktów,

Bartosz Madej uczeń klasy 1 Mt - 16 punktów,

Jakub Zawada uczeń klasy 1 Mt - 16 punktów,    

Mikołaj Szczur uczeń klasy 1 Iw - 15 punktów,  

Dawid Walas uczeń klasy 1 Mt - 15 punktów, 

 

Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Zarządów Oddziałów Związku OSP, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wielu innych instytucji związanych z ochroną środowiska oraz zwalczaniem klęsk żywiołowych.

Do etapu miejskiego, który zostanie przeprowadzony 24.02.2017r. zakwalifikowali się: Damian Mierzejewski 4 Met, Jakub Goliat 1 Mt, Jakub Rudzki 3 Tiw, Jakub Jakóbczyk 2 Tia.

Gratulacje !!!

Organizator etapu szkolnego Beata Goździk

 

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl