Wojskowi z „Mechanika” na Pro Defence w Ostródzie.

foto

 

W dniach 01 - 03 czerwca br., w ramach Targów Proobronnych Pro Defence w Ostródzie, odbył się Centralny Zlot Klas Mundurowych. Pro Defense jest wydarzeniem skierowanym zwłaszcza dla tych, którym patriotyzm leży głęboko na sercu, podobnie jak dobro Ojczyzny oraz jej bezpieczeństwo. Adresatami Targów są stowarzyszenia paramilitarne, organizacje proobronne, a także klasy mundurowe. W tym roku po raz pierwszy wzięli w nich udział uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Zakres Targów obejmował tematykę dotyczącą szkolenia specjalistycznego, broni i amunicji, ratownictwa medycznego, logistyki wojskowej i komunikacji. Przedsięwzięcia, w których wzięliśmy udział skierowane były przede wszystkim do stowarzyszeń paramilitarnych, organizacji defensywnych i klas mundurowych. Targi Pro Defence pokazały, jak liczne są tego typu formacje oraz jak ogromną rzeszę ludzi skupiają, a także jak mogą być wyposażone i szkolone. Udział w Targach stanowił znakomitą okazję nie tylko do pogłębienia naszej wiedzy, ale również do nawiązania ciekawych kontaktów.

Mieliśmy możliwość zapoznania się z bronią różnego typu stanowiącą wyposażenie żołnierzy, obejrzenia pojazdów bojowych, uczestniczenia w szkoleniu poligonowym, na którym praktycznie przećwiczyliśmy nasze umiejętności w zakresie zasad obchodzenia się z bronią, przyjmowania postaw strzeleckich, zakładania opaski uciskowej, przenoszenie rannego oraz strzelania taktycznego. A wszystko to dzięki instruktorom ze Stowarzyszenia FIA, którzy byli głównymi organizatorami szkolenia.

Wszyscy uczestnicy zlotu, a było ich ponad 1300, spali w namiotach w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych (w nocy jedynie trzy stopnie powyżej zera). Posiłki jedliśmy również w stołówce pod chmurką. Szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane, a ci, którzy brali w nim udział, zdobyli wiele przydatnych informacji i umiejętności, które na pewno przydadzą im się i będą procentowały w dalszej wojskowej drodze.

Najważniejszą częścią szkolenia były zawody użyteczno bojowe, w których udział wzięły 32 sześcioosobowe zespoły uczniów z całej Polski. Polegały one na pokonaniu przez cały zespół, ponad dwukilometrowego odcinka podzielonego na stacje na czas. Na stacjach znajdowały się różne przeszkody i zadania do wykonania min. ścianka, równoważnia, czołganie pod drutem kolczastym, zakładanie opaski uciskowej, pokonywanie przeszkód z opon, łańcuchów, płotków, lin itp. A wszystko to na polach Grunwaldu, tuż pod pomnikiem upamiętniającym słynną bitwę. Drugim elementem składającym się na końcowy wynik zespołu było strzelanie z pistoletu Wist w strzelnicy kontenerowej.

Ostatecznie nasz zespół w składzie Weronika Lusek, Angelika Śmiechowicz, Aleksandra Szczur, Mateusz Jedliński, Michał Pawlik i Dawid Tukan zdobył zaszczytne trzecie miejsce. Ponadto uczniowie Paulina Piłkarek i Mikołaj Szczur okazali się zwycięzcami indywidualnego biegu z przeszkodami na dwa kilometry, a Weronika Lusek wraz z Szymonem Dworakiem wyróżnieni zostali przez nadzorujących przebieg zawodów i szkolenia weteranów Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca za zaangażowanie, dyscyplinę i wysoki poziom wyszkolenia. Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali cenne nagrody rzeczowe i dyplomy uznania. Ten ogromny sukces naszych uczniów, świadczy najlepiej o tym, że kontynuowane od trzech lat w naszej szkole szkolenie wojskowe zaczyna przynosić coraz to lepsze efekty, a nasi uczniowie są już znani i szanowani za prezentowany poziom wyszkolenia, wiedzę ogólnowojskową i sprawność, cechy charakteryzujące prawdziwych żołnierzy.

W Ostródzie odnieśliśmy jeszcze jeden sukces. Zostaliśmy jako szkoła zakwalifikowani przez Ministerstwo Obrony Narodowej do pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, obejmujących jedynie pięćdziesiąt najlepszych tego typu szkół w Polsce.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

05

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl