Konferencja podsumowująca realizację projektu praktyk zagranicznych "Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej"

foto

20 marca 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu praktyk zagranicznych "Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej". Zaproszenie na konferencję przyjęli i swoją obecnością zaszczycili pan Wicemarszałek woj. łódzkiego pan Dariusz Klimczak, Starosta Powiatu Tomaszowskiego pan Mirosław Kukliński, Naczelnik Wydziału Oświaty pani Beata Stańczyk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: pani Marta Niemczyk i pan Paweł Łuczak, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu pan Mariusz Węgrzynowski, Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu pan Paweł Piwowarski, Kierownik Referatu Kultury i Sportu pani Halina Niewiadomska, Członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krzysztof Pardej, Wojciech Sitek, dyrektorzy tomaszowskich szkół ponadgimnazjalnych, pracodawcy i przedsiębiorcy z powiatu tomaszowskiego, rodzice na czele z przewodniczącą Rady Rodziców.

Koordynator projektu Arkadiusz Świątek przedstawił zaproszonym gościom, radzie pedagogicznej i społeczności uczniowskiej cele i osiągnięte rezultaty projektu oraz zadania jakie wykonywali uczestnicy podczas 4-tygodniowych praktyk zawodowych w Niemczech.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Kwota dofinansowania to 146.922,00 EUR.     

Projekt praktyk zawodowych realizowany jest w okresie od 01/09/2016 do 30/06/2018. Podczas konferencji praktykanci otrzymali dyplomy uczestnictwa w projekcie.

Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na słodką niespodziankę, którą był pyszny tort.

Zdjęcia: Patryk Śmiechowicz

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl