Instrukcja dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń-luty 2020

 
Osoby, które chcą zdawać egzamin w sesji czerwiec 2020
Proszę pobrać deklarację 
Deklarację należy wypełnić,  własnoręcznie podpisać i przesłać na adres s.bloch@zsp1.edu.pl do 27.03.2020.
 
Ze wzgędu na dane osobowe zawarte w deklaracji, proszę plik skompresować z hasłem, a hasło przesłać w osobnym emailu.
Tematy e-maili: Nazwisko-imię, klasa, inne wiadomości nie będą otwierane.
 
potrzebne dane:
 
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (klasa 4Iw i 4 Ic)
E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych (klasa 4MEt - t. elektronik)
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń(klasa 4MEt - t. mechanik)
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (klasa 4Mt)
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (klasa 4E)
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (klasa 4H)
 
Wykaz pozostałych kwalifikacji:
E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 
w zawodach:
351203 technik informatyk
351103 technik teleinformatyk
311408 technik elektronik
311303 technik elektryk
311410 technik mechatronik
311504 technik mechanik
422402 technik hotelarstwa
 
Osoby, które nie zdały egzaminu i nie chcą go poprawiać
osoby te przesyłają - również drogą elektroniczną - podpisane własnorączenie oświadczenie że:
pomimo negatywnego wyniku z egzaminu w kwalifikacji . . . . .    zdawanego w sesji styczeń-luty 2020 nie będą go poprawiać w sesji czerwiec-lipiec 2020.
 
Osoby, które zamierzają jechać na wgląd do OKE DO ŁODZI

 

osoby te muszą złożyć wniosek:
 

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl