"Młodzież-Kompetencje-Sukces'' - Podsumowanie Projektu


22 kwietnia 2021 roku w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca projekt PO WER - Ponadnarodowa Mobilność Uczniów.
Wśród zaproszonych gości była pani Beata Stańczyk Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu, dyrektor szkoły pan Dariusz Kwiatkowski, panie wicedyrektor Jolanta Nikodemska i Urszula Seredyn, oraz pani Sylwia Błoch kierownik szkolenia praktycznego.

Gościliśmy również młodzież, uczestników projektu jak również opiekunów przedsięwzięcia panie Alicję Sęk, Iwonę Dróżdż, Iwonę Opałkę oraz Martę Zieję.
Konferencję rozpoczęła pani koordynator Marta Zieja, od krótkiego przedstawienia założeń projektu, jego celów oraz rezultatów.

Następnie uczestnicy opowiedzieli o czasie, który spędzili w mieście Barcelos w Portugalii. Przy pomocy przygotowanych przez siebie prezentacji, zdjęć i filmików opowiedziel o ciekawych zajęciach edukacyjnych i sportowych, w których uczestniczyli podczas 10-cio dniowego pobytu w szkole partnerskiej, spędzaniu wolnego czasu na zwiedzaniu pięknych miejsc, próbowaniu lokalnej kuchni i słonecznych chwilach spędzonych nad oceanem. Uczestnicy podziękowali również panu Jackowi Matyszewskiemu, koordynatorowi i opiekunowi projektu, za wsparcie i pomoc podczas jego realizacji.

W swoim przemówieniu Pani naczelnik podkreśliła jak ważną rolę w rozwoju młodego człowieka stanowi możliwość poznawania nowych ludzi, miejsc oraz rozwijanie umiejętności porozumiewania się w obcym języku. Pan dyrektor natoniast podkreślił, że podczas pobytu za granicą młodzież Mechanika promowała nie tylko szkołę ale także powiat i kraj, a swoim nienagannym zachowaniem dała wyraz otawrtości i dojrzałości.

Kolejnym punktem wydarzenia było wręczenie uczestnikom i opiekunom Europassów Mobilności potwierdzających nabycie kluczowych kompetencji z zakresu kompetencji językowych, matematycznych, nauk przyrodniczych , cyfrowych oraz społecznych.

Na ręce pani Naczelnik przekazana została pamiątka z pobytu w Portugalii-piękna, kolorowa, tradycyjna figurka portugalskiego koguta. Wydarzenie zakończyło wspólne, pamiątkowe zdjęcie.
Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za wspaniale spędzony czas!

Za pomoc przy przygotowaniu wydarzenie serdecznie dziękujemy panom Piotrowi Gojlatowi, Rafałowi Andryszkiewiczowi, Michałowi Skalskiemu z 2Icp oraz Julkowi Maksymowiczowi z 2I.

Opiekunowie projektu
Alicja Sęk
Iwona Dróżdż
Iwona Opałka
Marta Zieja

01

02 03

02 03

02 03

02 03

02 03
 

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl