Poświęcenie sztandaru i ślubowanie klas pierwszych

foto

 
8 czerwca 2021r. był w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Maz. dniem niezwykle uroczystym. Tego dnia społeczność szkolna przeżywała poświęcenie i przekazanie nowego sztandaru szkoły, upamiętnienie patrona placówki – Tadeusza Kościuszki oraz ślubowanie klas pierwszych.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w Sanktuarium pod wezwaniem św. Antoniego, którą celebrował ks. kanonik Sławomir Klich – proboszcz parafii. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie klas pierwszych i delegacje z pozostałych oddziałów szkolnych.

Następnie uczestnicy udali się do gmachu szkoły i uroczyście pożegnali sztandar Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na nowy sztandar Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Maz.

Uroczystości swoją obecnością zaszczycili:

pan Andrzej Krych – Łódzki Wicekurator Oświaty,
Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim – pan Tomasz Trzaskacz,
Przewodnicząca Rady Powiatu – pani Wacława Bąk,
Starosta Tomaszowski – pan Mariusz Węgrzynowski,
Pan Leszek Ogórek – Wicestarosta Tomaszowa Mazowieckiego
Członkowie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego:
 – pani Elżbieta Łojszczyk,
 – pan Michał Czechowicz oraz pan Marek Kubiak,
Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego – pan Jerzy Kowalczyk,
Pani Beata Zysiak – Skarbnik Powiatu Tomaszowskiego,
Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Tomaszowskiego – pani Beata Stańczyk,
Ks. Kanonik Sławomir Klich – Proboszcz Parafii Św. Antoniego,
Ks. Grzegorz Chirk – Proboszcz parafii Św. Rodziny | Przełożony Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tomaszowie Mazowieckim.

W tym ważnym dniu byli z nami radni Rady Powiatu Tomaszowskiego:

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – pan Leon Karwat
pani Martyna Wojciechowska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
pan Jan Balcerek – Radny Rady Powiatu,

przedstawiciele służb mundurowych:

pan Płk Piotr Gołos – zastępca Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej,
pan Kapitan Wojciech Kubica reprezentujący Dowódcę 7 batalionu kawalerii powietrznej
pan Kapitan Mariusz Szczepaniak – reprezentujący Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień,
Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji Podkomisarz Marek Musik,
pan Sławomir Wieruszewski – Komendant Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Miło nam było powitać gości z Politechniki Łódzkiej, z którą współpracujemy w realizacji projektów:

pana dr. Jacka Stańdo – profesora Uczelni Politechnika Łódzka
oraz panią dr hab. Ewę Korzeniewską – Profesora Uczelni, Prodziekana ds. Studenckich, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Powitaliśmy też dyrektorów tomaszowskich szkół i placówek oświatowych:

pana Piotra Mrowińskiego – Dyrektora Szkoły Policealnej – „Mrowiński”,
pana Przemysława Mrowińskiego – Dyrektora Zaocznego Liceum dla Dorosłych
panią Ewę Męcinę – Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego,
pana Arkadiusza Broniarka – Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego,
panią Katarzynę Banaszczak – Dyr. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3,
panią Agnieszkę Dziedzic – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8,
panią Halinę Fijałkowską – Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2,
panią Kamilę Mosiężnik – Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6,
panią Dorotę Ignasiak – Dyrektora Powiatowego Centrum Animacji Społecznej,
panią Ewę Brzezińska – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orła Białego.

A także:

panią Renatę Szadkowską – Prezesa oddziału ZNP w Tomaszowie Mazowieckim,
panią Annę Wójciak – Wiceprzewodnicząca (Komisji międzyzakładowej) NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania Szkół Ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim,

fundatorów sztandaru:

panią Justynę Wijata – Dyrektora Kadr i Płac Ceramiki Paradyż Sp.z.o.o.,
pana Jarosława Stępnia – reprezentującego Prezesów Fabryki Przyczep Niewiadów, państwa Urszulę Staruszkiewicz i Adama Staruszkiewicza,
państwa Ewelinę i Cezarego Pełków właścicieli firm CP – Handel i Sofibud,
pana Jacka Kaczubę i pana Włodzimierza Jabłońskiego właścicieli firmy AGROSKŁAD w Ujeździe,
państwa Beatę i Łukasza Malinowskich.

Niezmiernie miło nam było gościć również:

panią Donatę Domańską – Prezesa oraz panią Alicję Lenartowicz Wiceprezesa
i panią Helenę Piątkowską – skarbnika Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim.

oraz:

panią Bogusławę Koziorowską-Jurkevich byłą Przewodniczącą Rady Rodziców przy ZSP nr 1,
Rodziców na czele z panem Witoldem Mazurkiem – Przewodniczącym Rady Rodziców ZSP nr 1,
Nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, tomaszowskie media i uczniów.

Społeczność szkolna na czele z panem dyrektorem Dariuszem Kwiatkowskim z czcią pożegnała stary sztandar szkoły, który znajdzie swe godne miejsce w pamiątkowej gablocie, oraz odebrała nowy sztandar, na którym widnieje obecna nazwa szkoły – Zespól Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Maz. oraz wizerunek jej patrona – Tadeusza Kościuszki.

Kolejnym punktem programu było ślubowanie klas pierwszych. Uczniowie przysięgali dbać o dobre imię szkoły, wzorować się na  patronie i jego patriotyzmie, być wiernym ideałom humanizmu oraz kształtować  serca i umysły tak, aby nauczyciele i rodzice byli z nich dumni. Piękne lata spędzone w murach ZSP nr 1 wspominali Starosta Tomaszowski Mariusz Węgrzynowski oraz dr Jacek Stańdo – profesor Politechniki Łódzkiej. Zaprzysiężonym uczniom życzenia składały: pani Wacława Bąk – Przewodnicząca Rady Powiatu oraz pani Renata Szadkowska – Prezes ZNP w Tomaszowie Maz.

Uroczystość uświetnił montaż słowno-muzyczny poświęcony Tadeuszowi Kościuszce w wykonaniu uczniów klas drugich i trzecich. Po części artystycznej klasy pierwsze posadziły symboliczne drzewka – znak zakorzenienia się w szkolnej rodzinie MECHANIKA. Oby przyjęły się i pięknie rosły wraz z wiedzą i nowymi umiejętnościami naszej młodzieży!

Za udział w naszym święcie wszystkim gościom dziękujemy!

Serdeczne podziękowania ślemy również do osób, które uroczystość przygotowały: pani Anetty Holc, pani Joanny Kryszewskiej, pana Piotra Goljata, majora Sławomira Miszczuka i pana Rafała Andryszkiewicza. Dziękujemy paniom z pionu hotelarskiego oraz obsłudze technicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl