Technik hotelarstwa 2024


Drogi Kandydacie

Technik hotelarstwa to kierunek kształcenia właśnie dla Ciebie. Odbywasz praktyki w renomowanych hotelach i jeśli jesteś dobry w tym, co robisz – to możesz znaleźć pracę zarówno w kraju jak i zagranicą. Masz możliwość założenia własnej działalności hotelarskiej lub agroturystycznej. Nasi nauczyciele przekażą Ci wiedzę niezbędną do pracy w tym zawodzie. Nauczysz się sprawnej obsługi klienta w hotelu, biurze podróży, wykorzystywania w pracy hotelarsko-turystycznej komputera, posługiwania się językiem angielskim zawodowym, tworzenia zasad i programowania produktu turystycznego oraz planowania kosztów imprez turystycznych, pracy biurowej i obsługi rachunkowej firmy. Szkoła posiada nowoczesne sale dydaktyczne, profesjonalną i życzliwą kadrę pedagogiczną oraz bardzo wysoką zdawalność na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Szkoła zapewni Ci nie tylko możliwość dobrego opanowania wiedzy teoretycznej, ale zorganizuje także zajęcia praktyczne w okolicznych obiektach hotelarskich m.in. w Hotelu Prezydent**** w Spale, w Hotelu Mościcki**** w Spale, w Hotelu Kruk*** i w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym Molo w Smardzewicach oraz praktyki miesięczne w hotelach rekomendowanych przez Polską Izbę Hotelarstwa na terenie całego kraju np. Hotel Grand Lubicz***** w Ustce, Havet Hotel***** w Dźwirzynie.
Ponadto oferujemy praktyki na promach: Polonia, Scania, Gryf i Wolin odbywających rejsy do Szwecji.

Od roku szkolnego 2023/2024 wszystkie klasy technikum hotelarstwa zostały objęte patronatem Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto klasa pierwsza została klasą patronacką Hotelu Prezydent**** w Spale.

Prezentacja Technik hotelarstwa.
Autor: Izabela Szczecińska 4H, opiekun Beata Chwalińska
 
 
Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF
 
 

Uczniowie technikum hotelarstwa systematycznie uczestniczą w praktykach zagranicznych:

– od roku szkolnego 2023/2024 przyznana AKREDYTACJA ERASMUS+ w sektorze "Kształcenie i szkolenia zawodowe" na lata 2021-2027. W mobilności z tytułu przyznanego dofinansowania w roku szkolnym 2023/2024 udział wzięli uczniowie technikum hotelarstwa. Uczestnicy odbyli 4-tygodniowe praktyki zawodowe w hiszpańskiej, słonecznej Maladze.

– 3 staże 4-tygodniowe w południowej Hiszpanii: Sewilla i Malaga w ramach projektu ERASMUS + realizowanego w Akcji 1 "Mobilność edukacji w sektorze "Kształcenie i szkolenie zawodowe" w terminie 21.11-17.12.2021.

– 11-dniowy wyjazd do Włoch do Foligno w terminie 19.09-01.10.2021 w ramach projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów - "Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego"

– 2 tygodniowy staż zagraniczny w miejscowości PLATAMONAS PIERIA w Grecji od 11.05 do 25.05.2019 r. w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach środków ERASMUS+

– 2 tygodniowy staż zagraniczny w miejscowości KOKINO NERO (Czerwona Woda) na Riwierze Olimpijskiej w Grecji od 19.06 do 01.07. 2017 r. w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowanego  w ramach środków ERASMUS+

– 4 tygodniowy staż w SCHKEUDITZ w Niemczech od 18.11 do 16.12.2017 r. – "Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej" w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kształcenia zawodowego" realizowanego ze środków POWER

– 4 tygodniowy staż w SCHKEUDITZ w Niemczech od  20.11 do 18.12.2016 r.  – "Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej" w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kształcenia zawodowego" realizowanego ze środków POWER

Bardzo liczna grupa uczniów z klas hotelarskich zakwalifikowała się do projektu "Zawodowcy w łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych uczniów" w latach 2018-2021 realizowanego przez Województwo Łódzkie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Stypendyści otrzymali po 3 tys. zł, 6 tys zł. lub 10 tys. zł. w przypadku osób niepełnosprawnych.


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

 

Uczniowie Technikum Hotelarstwa w trakcie cyklu nauczania zdobywają wiedzę ogólną i zawodową z zakresu przedmiotów ogólnoekonomicznych i specjalistycznych. Cykl kształcenia obejmuje jednodniowe zajęcia praktyczne w obiektach hotelarskich na terenie powiatu tomaszowskiego przez cały rok szkolny w klasie drugiej oraz dwu miesięczne praktyki zawodowe, które uczniowie odbywają w hotelach oraz ośrodkach turystycznych w kraju i za granicą, w klasie trzeciej i czwartej.

W czasie realizacji procesu nauczania absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące:

    – przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego,
    – zasad i instrumentów marketingu w działalności hotelarskiej,
    – organizacji pracy w zawodzie hotelarskim, w tym usług gastronomicznych i turystycznych,
    – wyposażania i urządzania wnętrz różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych,
    – prowadzenia korespondencji i obsługi nowoczesnego sprzętu biurowego,
    – współpracy z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich,
    – stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i przepisów ochrony środowiska,
    – postępowania zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
    – doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

 

W wyniku kształcenia w klasie hotelarskiej uczniowie otrzymają tytuł technika hotelarstwa i uzyskają efekty kształcenia niezbędne do wykonywania zawodu obejmujące:

Kwalifikację HGT.03: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Kwalifikację HGT.06: Planowanie i realizacja usług w recepcji

 

 
             

 

 

Absolwent ma możliwość zdobycia umiejętności biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego, co ułatwia mu kontakt z zagranicznymi turystami lub kontrahentami.

Typowymi miejscami pracy absolwenta hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, schroniska, kwatery prywatne. Może być on również zatrudniony w organach pracy samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżach organizacyjnych i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.
Po ukończeniu technikum hotelarstwa absolwenta ma możliwość podjęcia studiów wyższych w ramach dalszej specjalizacji w tej dziedzinie (hotelarstwo i turystyka) w dziedzinie ekonomicznej lub na dowolnie wybranym kierunku.

 

 
 
 

 

W ramach nauki wyodrębnione są trzy bloki programowe:

I. Ekonomiczno-prawny - blok ten obejmuje wykształcenie myślenia, którego podstawą jest rachunek ekonomiczny, uczenie przedsiębiorczości i podejmowania samodzielnych decyzji ekonomicznych a także przygotowanie do podjęcia działalności na własny rachunek.
 
II. Obsługa gościa hotelowego - obejmuje wykształcenie umiejętności związanych z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego, w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej, a zatem wykonywania wszystkich czynności oraz świadczenia usług turystycznych i towarzyszących. W tym bloku młodzież uczy się komunikować i biegle posługiwać się językiem obcym w tym również w zakresie słownictwa zawodowego.

III. Technika pracy biurowej - obejmuje umiejętności związane z prowadzeniem korespondencji oraz obsługiwaniem nowoczesnego sprzętu biurowego, w tym korzystania z komputerowych programów użytkowych (Chart hotelowy).

 

 

Nasza szkoła posiada następujące pracownie kształcące w zawodzie technik hotelarstwa:

– hotelarską z częścią recepcyjną
– hotelarską z jednostką mieszkalną,
– technologii gastronomicznej z salą obsługi konsumenta,
– pracownię komputerową,
     

Przedmioty zawodowe:

    Organizacja pracy w hotelarstwie
    Praktyczna obsługa gościa w hotelu
    Obsługa konsumenta
    Obsługa informatyczna w hotelarstwie
    Marketing w hotelarstwie
    Rachunkowość zawodowa
    Język angielski zawodowy w hotelarstwie
    Zajęcia praktyczne
    Praktyki zawodowe

 

   Film (Youtube)

HotelYoutube


Szczególną rolę w kształceniu naszych uczniów odgrywają miesięczne praktyki zawodowe. Współpracujemy z obiektami takimi jak:  hotele GRYF w Gdańsku,  Marriott, Novotel, Sheraton, Gromada w Warszawie, Hotel Andel's w Łodzi, Hotel Neptun w Juracie, Hotel Jantar w Polanicy Zdrój, Hotel Radisson Blu w Szczecinie, Hotel  Jantar w Ustce, Hotel Ziemowit w Ustroniu i wiele, wiele innych.

W ramach zajęć zawodowych jeden dzień w tygodniu uczniowie wyjeżdżają do okolicznych hoteli i obiektów, gdzie zamiast lekcji w szkole odbywają się zajęcia praktyczne w takich obiektach jak: Hotel Prezydent w Spale, Karczma Spalska, Rezydencja Spalska, Hotel Mazowiecki w Tomaszowie Mazowieckiem, MOLO w Smardzewicach, Magellan w Bronisławowie, Hotel KRUK w Swolszewicach Małych, Arboretum w Studziankach.

  Więcej na temat praktyk zawodowych

 

 

 

Zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu:

    – technik hotelarstwa
    – organizator usług cateringowych
    – pracownik biurowy
    – pracownik biura podróży
    – sekretarka
    – steward/stewardessa
    – pilot wycieczek
    – przewodnik turystyczny
    – inspektor piętra hotelowego
    – pokojowa
    – barman

 

 03

Z życia hotelarza

XIII Edycja Powiatowego Konkursu "Savoir vivre - zasady dobrego wychowania"

1

Podpisanie Listu Intencyjnego o wzajemnej współpracy i objęcie patronatem kierunku w zawodzie technik hotelarstwa w ZSP Nr 1

1

 

Hotel Prezydent w Spale został patronem klasy hotelarskiej

1

„Solidarni z Ukrainą”

  

Eliminacje szkolne do VIII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Hotelarstwie

Eliminacje Okręgowe Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

 

Szkolny konkurs wiedzy hotelarskiej

 

 

Akcja Ciasto

    

Hotelarze w Hotelu Górskim

 

Film (youtube) - Wspomnienia klasy hotelarskiej rocznik 2017/2021

hot film

X EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU SAVOIR-VIVRE – ZASADY DOBREGO WYCHOWANIA

DSC 0070

DSC 0083

menu  stół Japonia

Stół egzotyczny   Stół Wiaderno

Stół Grecja  Nakrycie Grecja 

Praktyki Grecja

6 5

15  28 a

33 35

 

Wycieczka do Hotelu Holiday Inn w Łodzi - 28.10.2019

052  054

Wycieczka do Hotelu Vienna House Andel`s w Łodzi - 15.11.2019

 

I etap Regionalnego Konkursu Wiedzy Hotelarskiej - 28.11.2019

 

002 003

Klasa I Hp w hotelach sieci ACCOR

 

Hotelarze na szlaku zawodowym

001  002

Stypendium Prezesa Rady Ministrów - 18.02.2020

Wycieczka dla hotelarzy

Etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej już za nami

Wyniki etapu szkolnego VII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Hotelarstwie

Wycieczka zawodowa dla hotelarzy

WYNIKI XI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY HOTELARSKIEJ

Dzień Drzwi Otwartych w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Maz.

Konkurs „Savoir vivre – zasady dobrego wychowania”

Zawodowy konkurs językowy dla hotelarzy

VII EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU SAVOIR VIVRE

WYCIECZKA DO DOUBLE TREE BY HILTON **** W ŁODZI

Szkolny Etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej już za nami

Szkolny etap REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY O HOTELARSTWIE

Międzynarodowe Targi Turystyczne – World Travel Show 2016

III miejsce w Regionalnym Konkursie Wiedzy Hotelarskiej

konkurs wiedzy hotelarskiej

VI edycja Powiatowego Konkursu Savoir-Vivre dla gimnazjalistów 2015/2016

Wycieczka hotelarzy do Hotelu Andels***

KURS BARMAŃSKI 2016

Tłusty Czwartek w Mechaniku

Eliminacje okręgowe VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

Wycieczka zawodowa klasy 1H

Wykład gościnny dr Rafała Rouba

III Hb w Hotelu „Kruk” *** i Centrum MOLO w Smardzewicach

Eliminacje szkolne VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

Hotelarza w akcji !!!

III Hb w siedzibie Oddziału Okręgowego NBP w Łodzi

Zwiedzanie Hotelu Mazowieckiego ***

Praktyki na promie UNITY LINE

V edycja Powiatowego Konkursu Savoir-Vivre dla gimnazjalistów 2014/2015

I Dzień Hotelarza

IV edycja Powiatowego Konkursu Savoir-Vivre dla gimnazjalistów  2013/2014  


Festiwal Podróżniczy  


Konkurs savoir vivre  


Wycieczka rowerowa do hoteli w Spale  

 

Biuletyn Informacji Publicznej
 
 

2023 technikum braz
2022 technikum braz

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat   logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
 
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

20.09.2023 - kl. I
21.09.2023 - kl. II i kl. III
22.09.2023 - kl. lV i kl. V
16.11.2023 - kl. V
21.11.2023 - kl. IV

21.11.2023 - kl. l
23.11.2023 - kl. II i kl. III
20.12.2023 - kl. V
23.01.2024 - kl. II i kl. lII

24.01.2024 - kl. IV
25.01.2024 - kl. I
23.04.2024 - kl. I

24.04.2024 - kl. II i kl. lII
25.04.2024 - kl. IV

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl


zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

 

Ochrona danych osobowych

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Iwona Poganowska

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk