Erasmus + 2016

logo

erasmus

     

Zapraszamy do zapoznania się z naszym folderem , który prezentuje zrealizowany projekt „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli ” programu Erasmus +


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF


The Erasmus + team in the last action this year

Podczas tegorocznego Festynu Szkoły , nasz Zespół projektu „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli ” programu Erasmus +, był jak zwykle aktywny i widoczny.
Ubrani w kolorowe , gustowne koszulki z logo Erasmusa bawiliśmy i edukowaliśmy najmłodszych oraz starszych gości odwiedzających tego dnia nasze europejskie stoisko.
Były gry i zabawy planszowe oraz logiczne ,malowanki, a na boisku królowały angielski futbol i rugby. A wszystko to posługując się językiem angielskim , dostosowanym do wieku i zaawansowania Naszych Gości.
Odwiedzający nas mieli możliwość zapoznać się z realizowanym projektem - jego celami oraz wypracowanymi już rezultatami. Goście mogli zapoznać się z ideą projektów ERASMUS +, czy też uzyskać informację na pytania dotyczące aplikowania do projektów czy też dotyczące samej Unii Europejskiej.

Dziękujemy także Naszym uczniom za pomoc a także włączenie się do wielu gier.
Good job - good fun

1  1

1 1 

111

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/Dnia 7 czerwca 2018 r. odbyła się druga edycja branżowego konkursu językowego dla uczniów klas hotelarskich w ramach projektu Erasmus+
Był to SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO W HOTELARSTWIE skierowany do uczniów wszystkich klas hotelarskich.

Celem konkursu była
- motywacja uczniów do rozwijania sprawności językowych oraz podejmowania wyzwań intelektualnych
- odkrywanie uzdolnień i talentów językowych
- osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu
i porównaniu swojej wiedzy
- osiąganie lepszych wyników z egzaminów zawodowych

Organizatorami konkursu były nauczycielki ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz. uczestniczące w programie Erasmus + Magdalena Piotrowska i Iwona Dróżdż.

Konkurs składał się z dwóch części. Część I – test językowy, za który maksymalnie można było uzyskać 40pkt.,oraz część II – praktyczna, w której uczniowie mieli sporządzić w języku angielskim potwierdzenie rezerwacji zawierające wszystkie elementy typowe dla tego rodzaju pisma. Za tę część również można było uzyskać 35 punktów.

W konkursie wzięło łącznie udział 10 uczniów z klas hotelarskich: I, II i III. Średni wynik z części teoretycznej wynosił 26 punktów. Wynik najwyższy
z części I to 35,5 pkt. - uzyskała go uczennica klasy I Alicja Skrzypczyńska. Dużo trudniejsza okazała się dla uczniów część praktyczna, w której samodzielnie musieli sporządzić pismo. W tej części maksymalny wynik uzyskała jedna uczennica Patrycja Gmaj uzyskując 35 pkt. (średni wynik z tej części to 18 pkt).
Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Patrycja Gmaj – uczennica klasy III H, uzyskując łącznie 56 pkt. Drugie miejsce zajął Kamil Krotosz również z klasy III H z wynikiem 55 punktów, a trzecie miejsce zajęła Emilia Skibińska uczennica klasy II H, uzyskując 53,5 punkta.
Zwycięzców tegorocznej edycji serdecznie zapraszamy 14.06.2018r. na godz. 12:30 na konferencję podsumowującą projekt Erasmus + na której wręczone zostaną nagrody.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszej nauki.

1 1 

1 1 1

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/


Konferencja podsumowująca projekt Erasmus+

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2016-2018 realizował projekt mobilności kadry edukacyjnej " Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli " sfinansowany całkowicie ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
W dniu 14 czerwca 2018 r na podsumowanie realizacji projektu została zorganizowana konferencja upowszechniająca rezultaty projektu, w której udział zaproszeni goście ,a wśród nich m.in. Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego Pani Barbara Robak, dyrektorzy i nauczyciele szkół tomaszowskich ,przedstawiciele tomaszowskich mediów, uczestnicy projektu, nauczyciele oraz uczniowie ZSP nr 1.
Ideą spotkania była promocja i upowszechnianie rezultatów projektu, podzielenie się ogólną wiedzą na temat aplikowania o środki unijne na kształcenie językowe nauczycieli oraz wykazanie, że warto o te środki zabiegać. Głównym celem dwuletniego projektu, o budżecie 34 716 tysięcy Euro, było podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych oraz rozwój osobisty kadry nauczycielskiej Mechanika .
W krótkim wystąpieniu Dariusz Kwiatkowski , dyrektor ZSP nr 1 ,powitał gości oraz podziękował i pogratulował wszystkim uczestnikom projektu.
Następnie głos zabrał koordynator projektu – Jacek Matyszewski, który w pierwszej części prezentacji zapoznał zaproszonych gości z tym, jak pisać wniosek, gdzie szukać informacji na ten temat, z jakich szkoleń przygotowujących do pisania wniosków warto skorzystać, na jakie elementy należy zwracać uwagę w trakcie realizacji projektu. Następnie przedstawił cele i działania kończącego się właśnie projektu, w szczególności relacje z wyjazdów na mobilności zagraniczne, tj. kursy języka angielskiego i kursy metodyczne do Cambridge . W dwutygodniowych formach szkoleniowych w Wielkiej Brytanii , wzięło udział 9 nauczycieli przedmiotów ogólnych, zawodowych , pedagog szkoły oraz dyrektor szkoły oraz 3 nauczycieli języka angielskiego .
Wiele uwagi poświęcono także tym celom projektu, które bezpośrednio realizowano były w szkole podczas pracy z uczniami. Dobrą praktyką i swoimi doświadczeniami na tym polu podzieliły się Panie : Alicja Sęk i Katarzyna Elster . Przedstawiły nowatorskie metody , zastosowane podczas nauczania swoich przedmiotów oraz efekty prac.
Koordynator dokonał podsumowania realizacji działań w projekcie. Przyznał , że, wykonana przez nauczycieli praca i działania , wywarły trwały i duży wpływ na uczniów i Mechanik jako placówkę edukacyjną. Wypracowane rezultaty projektu w znacznym stopniu powinny natomiast sprzyjać podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Pani Barbara Robak z dużym uznaniem wypowiadała się o zrealizowanym przez szkołę projekcie, podkreśliła jak ważna jest znajomość języków obcych na rynku edukacyjnym i pracy oraz zaznaczyła, iż plany szkoły związane z realizacją tego typów projektów doskonale rokują na przyszłość.
W trakcie konferencji nagrodzono uczniów , którzy brali w ostatnim czasie w wielu konkursach
Konferencja była okazją do oglądania filmów oraz galerii zdjęć dokumentujących udział uczestników projektu w kolejnych szkoleniach – szkoła, ludzie, miejsca, które uczestnicy poznawali. Poza tym w kuluarach, goście mogli osobiście porozmawiać z uczestnikami projektu podczas wspólnej herbatki po angielsku, serwowanej przez dziewczęta z klas hotelarskich.
W trakcie konferencji, mogliśmy wysłuchać piosenki Shape of You w wykonaniu ucznia ZSP nr 1 oraz podziwiać układ taneczny z parasolkami.
Przedstawione w czasie konferencji materiały - prezentacje, filmy, galeria zdjęć, materiały dydaktyczne przywiezione z UK oraz te powstałe podczas pracy z uczniami, spotkały się z uznaniem i miłym przyjęciem ze strony zaproszonych gości.

Na zakończenie konferencji , uczestnikom projektu wręczono certyfikaty Europass – Mobilność stanowiące oficjalne potwierdzenie zdobytych kompetencji w dwóch językach – angielskim i polskim, potwierdzone przez Krajowe Centrum Europass.

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 11 

1  11

1  11

1  11

1 1 1

111 1 1

 1 1

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/


Już w ten czwartek 07.06.2018r. na 5 godz. lekcyjnej w sali 223 odbędzie się
II edycja branżowego konkursu językowego dla uczniów klas hotelarskich
w ramach projektu Erasmus+, a będzie to
SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO W HOTELARSTWIE
Cele konkursu:
- motywacja uczniów do rozwijania sprawności językowych oraz podejmowania wyzwań intelektualnych
- odkrywanie uzdolnień i talentów językowych
- osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu
i porównaniu swojej wiedzy
- przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Dla wszystkich chętnych opracowany został materiał pomocniczy zamieszczony na stronie szkoły „Ogólna charakterystyka obiektu hotelarskiego z elementami języka angielskiego”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas hotelarskich
Iwona Dróżdż i Magdalena Piotrowska

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/MAKBET - METODĄ „TELLING STORIES”

Uczestniczka projektu ERASMUS + „ Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli ” , nauczycielka j.polskiego Katarzyna Elster w ramach działań projektowych realizuje zadanie pod nazwą " Bliżej Wielkiej Brytanii "

Dnia 10 kwietnia w klasie 1 IT przeprowadziłam jedną z dwóch lekcji metodą „telling stories”, poznaną na warsztatach kursu kulturowego w Cambridge na podst. „Makbeta” W. Szekspira.
Metoda ta polega na opowiedzeniu w bardzo skrótowej i możliwie najbardziej przystępnej formie historii, która może być oparta na wydarzeniu historycznym, książce, jakimkolwiek utworze literackim, publicystycznym, może być także wykorzystywana do jakiegokolwiek przekazu związanego z elementami przedstawienia/dramy.
Korzysta się z niewielkiej ilości rekwizytów, należy napisać rodzaj „bajki” i przedstawić z naciskiem na gest, mimikę, intonację oraz konwencję historii. Można podzielić krótkie role lub „zagrać” samemu.
W klasie 1 It praca wyglądała następująco:
1. Napisanie przeze mnie rozpoczęcia akcji tragedii (styl opowieści dostosowane zostały do języka baśni).
2. Zadanie uczniom dopisania ciągu dalszego w jak najbardziej podobnej formie lub przekształcenie historii Makbeta na piosenkę, tekst współczesny lub inny wybrany przez siebie sposób.
3. Przedstawienie kilku historii na lekcji.
4. Wybranie jednej z nich do mini przedstawienia teatralnego.
5. Prezentacja przedstawienia.
6. Ocenianie.
Uczniowie pracowali bardzo aktywnie. Większość historii dopisana została niestety na zasadzie streszczenia. Wyróżniona została historia, która powstała z parafrazy piosenki do gry „Wiedźmin” i była kwintesencją tragedii Szekspira. Uczeń wykonał ją z podkładem muzycznym.

Katarzyna Elster

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/


Wczoraj grupa naszych nauczycieli zakończyła kursy w szkole językowej BELL w Cambridge. Nasze nauczycielki - Panie: Magdalena Kaczmarzyk, Dobrawa Smejda i Magdalena Piotrowska z sukcesem zakończyły udział w kursach i z rąk dyrektora generalnego szkoly Bell Pana Franka Pinnera , otrzymały certyfikaty. Dzisiaj wracają juz do kraju. W tym tygodniu zwiedzały Londyn i jego najwieksze atrakcje turystyczne. Wiemy , że sa badzo zadowolone z pobytu w UK i do szkoły wracają pełne energii i z nowymi pomysłami.
Udział w w kursach jest możliwy dzięki realizacji projektu „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli ” w ramach programu ERASMUS+, Mobilność kadry .

1 1 1

1  1

1 11

1 1 1

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/


Weekend w Windsorze .


Nasze koleżanki przebywające obecnie na kursach językowych wybrały się na wycieczkę zorganizowaną przez Collage do Windsor. Zwiedziły zamek królewski w Windsorze , który od 1110 r. jest rezydencją królów angielskich. Jest on położony w mieście Windsor (hrabstwo Berkshire w Anglii). Nasze koleżanki zwiedzały komnaty królewskie, kaplicę St. George, Royal Waiting Room i Queens Train.
Podczas ich pobytu odbywała się ceremonia zaślubin i
miały szczęście zobaczyć parę młodą wraz z gośćmi w iście
królewskich strojach.

Zamek Windsor razem z Buckingham Palace w Londynie i Pałacem Holyrood w Edynburgu jest jedną z głównych oficjalnych rezydencji brytyjskich monarchów. Królowa Elżbieta II przyjmuje tu oficjalnych i prywatnych gości.

Zamek Windsor jest największym zamieszkiwanym zamkiem na świecie, ma aż 800 m długości i aż 19 baszt. Powierzchnia jego podłóg wynosi ok. 45 000 m².

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/


Krotka relacja Pani Magdaleny Piotrowskiej z Cambridge.


Od poniedziałku ja i moje koleżanki : Dobrawa Smejda i Magdalena Kaczmarczyk , uczestniczymy w kursach Effective English 20 w szkole językowej BELL w Cambridge. Udział w kursach jest możliwy dzięki realizacji projektu „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli ” w ramach programu ERASMUS+, Mobilność kadry edukacyjnej. Pierwszego dnia pobytu po napisaniu testu kompetencji zostałyśmy przydzielone do odpowiednich grup, w których uczestniczymy w zajęciach od godz. 9:30 do 15:15. W kursach uczestniczą studenci z z całego świata: Francji, Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Kataru, Tajlandii, Japonii, Szwajcarii, Argentyna, Indii i wielu wielu innych krajów ze wszystkich kontynentów. W ramach aktywności popołudniowych uczestniczymy w rozmaitych warsztatach, wykładach, wycieczkach i imprezach. W poniedziałek zwiedzałyśmy Cambridge, a we wtorek uczestniczyłyśmy w warsztatach, podczas których poznawałyśmy smaki Wielkiej Brytanii i próbowałyśmy angielskiego jedzenia. Dziś wybieramy się na Social @ The Earl of Beaconsfild, aby ćwiczyć English in activ.

1 1 1

1 1 

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/


Nasze koleżanki od 2 dni szkolą się na kursach językowych w szkole BELL w Cabridge. Panie : Magdalena Kaczmarzyk, Dobrawa Smejda i Magdalena Piotrowska, uczestniczą w międzynarodowym towarzystwie w kursach - Effective English 20 plus Skills . Udział w w kursach jest możliwy dzięki realizacji projektu „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli ” w ramach programu ERASMUS+, Mobilność kadry edukacyjnej.
Wiecej na temat nauki i pobytu naszych kolezanek juz jutro

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/


1


Czwarta i ostatnia już grupa naszych nauczycieli wyruszyłą dzisiaj rankiem do szkoły językowej BELL w Cambridge.
Nasi nauczyciele będą się szkolić na kursach językowych na różnych poziomach zaawansowania: Panie : Magdalena Kaczmarzyk, Dobrawa Smejda i Magdalena Piotrowska będą uczestniczyć w kursie Effective English 20
Udział w w kursach jest możliwy dzięki realizacji projektu „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli ” w ramach programu ERASMUS+, Mobilność kadry edukacyjnej.
Życzymy im wspaniałego 2 tygodniowego pobytu w Wielkiej Brytanii - czekamy na newsy i fotografie

 

1  

 źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/


18 kwietnia w naszej szkole odbył się Dzień Erasmusa + .


Koordynator i nauczyciele realizujący w naszej szkole, projekt Erasmusa + „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli „ przedstawili zebranym w Auli uczniom klas 1 - program Erasmus +, omówili założenia i cele projektu, a także swoje wrażenia z pobytów w Cambridge ( UK ). W Dniu Erasmusa , uczestniczyli Dyrektorzy – Dariusz Kwiatkowski i Jolanta Nikodemska. Dyrektor Dariusz Kwiatkowski , w swoim wystąpieniu podkreślał ogromne znaczenie nauki języków obcych , by uczyć się ich przez całe życie – podkreślił że młody wiek jest sprzymierzeńcem w tej kwestii .
Następnie zebrani obejrzeli prezentację Pani Katarzyny Elster - Wielka Brytania jakiej nie znacie .
Po prezentacjach , uczniów klas 1 podzielono na zespoły , które realizowały zaplanowane wcześniej zadania.
Nauczyciele przygotowali dla młodzieży szereg atrakcji związanych z Unią Europejską, Wielka Brytanią, a wszystko z poparte jak najczęstszym posługiwaniem się językiem angielskim.
W pracowni informatycznej w sali 124 odbyły się gry i zabawy matematyczno- informatyczne w języku angielskim. Na szkolnej platformie Moodle umieszczono zestaw gier i quizów. Przedstawiciele klas rywalizowali ze sobą , aby w wyznaczonym czasie zdobyć jak największą liczbę punktów odpowiadając na pytania umieszczone w postaci:
1 - Quiz matematyczny 10 pytań
2 - Połącz pary - urządzenia IT 15 par
3 - Państwa angielskojęzyczne 10 pytań Quiz
4 - Memory - angielskie słówka 18 par
5 - UK quiz (10 questions)
Uczniowie otrzymali loginy i hasła i każdy z nich musiał zalogować się na swoje konto. Po każdej skończonej grze uzupełniane były karty punktacji.
Na głównym ekranie uczniowie na bieżąco obserwowali efekty swoich działań umieszczone w arkuszu w excelu do liczenia punktacji - po wprowadzeniu zdobytych punktów automatycznie następowało wyliczanie .
Wszyscy świetnie się bawili i okazało się ze wiedza klas 1 na temat pojęć matematycznych i urządzeń informatycznych po angielsku oraz państw anglojęzycznych jest na dość wysokim poziomie.
Część teoretyczną i praktyczną opracowały i przeprowadziły uczestniczki projektu Iwona Osuch i Alicja Sęk przy pomocy ucznia klasy 3Tib Arkadiusza Bajerskiego

Panie - Magdalena Piotrowska i Magdalena Kaczmarzyk przeprowadziły quizy dotyczące zwyczajów żywieniowych w Anglii. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące podstawowych surowców używanych w kuchni angielskiej, tradycyjnych potraw, deserów, zwyczajów. Do przeprowadzenia quizów wykorzystaliśmy narzędzia kahoot i quizziz. Na początku uczniowie rozwiązali krótki test wprowadzający, wyjaśniający zasady działania w/w narzędzi zawierający łatwe pytania np. 2+2=?. Podczas quizu liczyła się nie tylko poprawność ale i szybkość udzielania odpowiedzi. Młodzież była bardzo zadowolona z nowych technik zastosowanych podczas tego typu rozwiązywania zadań.
Panie Joanna Kryszewska oraz Katarzyna Elster przygotowały dla młodzieży karty i quizy o Wielkiej Brytanii. Wykorzystana została prezentacja multimedialna: na temat geografi i historii UK, mapy, zdjęcia z życia codziennego Brytyjczyków, znane postacie i członkowie rodziny królewskiej, słynnych budowli, dyscyplin sportowych, zespoły muzyczne itd, które ilustrowały pytania. Młodzież znakomicie bawiła się podczas tych zajęć.
Nauczycielki j. angielskiego – Panie Iwona Dróżdż i Angelika Nowak poprowadziły dla zespołów klasowych grę na wielkiej planszy ilustrującej największe atrakcje Wielkiej Brytanii . Taka podróż po UK , każdemu z uczestników gry, bardzo się podobała – można było wykazać się nie tylko szczęściem przy rzutach kostka ale także obszerna wiedzą.
Na boisku szkolnym nauczyciele – Dobrawa Smejda i Jacek Matyszewski , najpierw omówili zebranym najbardziej popularne brytyjskie sporty i formy rekreacji.
Następnie uczniowie wykazywali się swoimi uzdolnieniami i umiejętnościami w zakresie takich sportów jak: golf, piłka nożna , rugby i tenis ziemny. Rozegrano po raz pierwszy w historii szkoły prawdziwy turniej golfa – 1 dołek zaliczony !!! Uczniowie mieli także do rozwiązania test 30 pytań o sporcie w UK.
Po godzinie ponownie byliśmy już w auli , gdzie czekała na wszystkich kolejna niespodzianka – konkurs karakoe z największymi brytyjskimi hitami muzycznymi . Prowadzący konkurs Pan Dominik Waścikowski , losował dla uczestników piosenkę,a następnie prezentował krótką oryginalną jej wersję. Następnie uczniowie wykonywali w języku angielskim swoje wersje wspomagani przez tekst wyświetlany na ekranie. Było klimatycznie i wesoło.
Po zakończeniu tej konkurencji , jury złożone z nauczycieli uczestniczących w projekcie podliczyło wszystkie punkty i koordynator Jacek Matyszewski ogłosił zwycięzców.
1 miejsce zajęła klasa I MTw, 2 przypadło 1 Met, a 3 miejsce zdobyła klasa I It. Pozostałe były 1 Ti oraz 1 TE i 1TH. Na zwycięskie drużyny czekają atrakcyjne nagrody, które wręczone będą 14 czerwca.

Mamy nadzieję , że dzięki Erasmus + Day, zapewniliśmy wszystkim świetną zabawę, obcowanie z językiem angielskim na różnych płaszczyznach , a przede wszystkim możliwość poznania i sprawdzenia swych wiadomości, zwłaszcza o Wielkiej Brytanii.

Dziękuję uczniom z sekcji nagłośnieniowej oraz obsłudze fotograficznej Dnia Erasmusa +.
koordynator Jacek Matyszewski

foto : Patryk Śmiechowicz i Miłosz Starzyk

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/

 

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/


 

Erasmus + na Targach Pracy i Edukacji


6 kwietnia 2018 roku podczas II Targów Pracy i Edukacji , uczestnicy projektu promowali realizaowany w naszej szkole projekt programu ERASMUS+ „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli ” .

Odwiedzający stoisko nauczyciele , rodzice i uczniowie szkół gimnazjalnych , mieli możliwość zapoznać się z realizowanym projektem - jego celami oraz wypracowanymi już rezultatami. Prezentowaliśmy wspólnie z uczniami efekty prac oraz filmy i prezentacje z mobilności zagranicznych a także zrealizowanych prac. Goście mogli zapoznać się z ideą projektów ERASMUS +, czy też uzyskać informację na pytania dotyczące aplikowania do projektów czy też dotyczące samej Unii Europejskiej.
Nasi uczniowie realizujący zadania w projekcie, prócz prezentacji wielu ciekawych materiałów , także ochoczo zachęcali młodszych kolegów i koleżanki do wyboru naszej szkoły.

koordynator J. Matyszewski

1 1Kuchnie świata – „Zwyczaje żywieniowe anglików i amerykanów” to kolejny projekt realizowany przez Panią Magdalene Piotrowską .
Miał on na celu zapoznanie uczniów z tradycyjnymi potrawami kuchni, podstawowymi surowcami, zwyczajami żywieniowymi i tradycjami kuchni angielskiej i amerykańskiej. Uczniowie przygotowywali prezentacje najbardziej znanych potraw z danej kuchni oraz wybrane zwyczaje żywieniowe jak np. „5th o’ clock”.

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/Uczestniczka projektu ERASMUS + „ Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli ” , nauczycielka przedmiotów zawodowych hotelarskich Pani Magdalena Piotrowska w ramach działań projektowych realizuje zadanie pod nazwą - Śniadania angielskie i amerykańskie.

W ubiegłym i obecnym roku szkolnym z klasami II i III TH, realizowane były lekcje „Wybór formy serwowania śniadań ze względu na potrzeby gości”. Uczniowie podzieleni na grupy przygotowywali prezentacją śniadania angielskiego i amerykańskiego. Omawiali podstawowe zasady przygotowywania śniadań, zakres potraw, sposób ich przygotowywania, ciekawostki. Odbyły się również zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie samodzielnie przygotowywali wybrane potrawy m.in. smażyli bekon, jajka, przygotowywali pancakesy. Oczywiście na koniec odbyła się degustacja przygotowanych potraw.

Ponadto odbył się quiz dla uczniów pt " Kuchnia amerykańska " na najpopularniejszą amerykańską potrawę , przeprowadzony przy użyciu platformy Kahoot .
Dzięki cyklowi zajęć uczniowie :
- poznali zwyczaje żywieniowe dotyczące śniadań w w/w krajach
- mogli samodzielnie przygotowywać wybrane dania i napoje śniadaniowe,
- poznali tradycyjne potrawy śniadaniowe
- skuteczniej współpracowali w grupie
- nastąpił wzrost kompetencji językowych (uczniowie sami opracowywali temat na podstawie informacji zawartych na angielskich stronach internetowych.
- dokonywali tłumaczenia stron przez co zwiększali własny zasób słownictwa dotyczący badanych zagadnień

 1 11

  111

  11

 11 1

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/


 

Erasmus + na Dniu Otwartym Szkoły


21 marca 2018 roku w Dniu Otwartych Drzwi Szkoły , uczestnicy projektu przygotowali stoisko prezentujące projekt programu ERASMUS+ „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli ” .

Odwiedzający stoisko nauczyciele , rodzice i uczniowie szkół gimnazjalnych , mieli możliwość zapoznać się z realizowanym projektem - jego celami oraz wypracowanymi już rezultatami. Prezentowaliśmy wspólnie z uczniami efekty prac oraz filmy i prezentacje z mobilności zagranicznych a także zrealizowanych prac. Goście mogli zapoznać się z ideą projektów ERASMUS +, czy też uzyskać informację na pytania dotyczące aplikowania do projektów czy też dotyczące samej Unii Europejskiej.
Nasi uczniowie realizujący zadania w projekcie, prócz prezentacji wielu ciekawych materiałów , także ochoczo zachęcali młodszych kolegów i koleżanki do wyboru naszej szkoły.

koordynator J. Matyszewski

 1 1

1 1 1

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/


 

Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas drugich-
Maths in English.

W dniu 19 marca 2018 roku w ramach działań projektowych ERASMUS +
„ Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli ” został przeprowadzony konkurs matematyczny w języku angielskim „Maths in English”.
Uczniowie mieli do rozwiązania 20 zadań matematycznych napisanych w języku angielskim. Do konkursu przystąpiło 14 uczniów z klas 2Met i 2Mt. Celem konkursu było wyłonienie trójki najlepszych uczniów, którzy wykazali się nie tylko talentem matematycznym, ale również bardzo dobrą znajomością pojęć i terminów matematycznych w języku angielskim.

Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce : Sobisz Filip -2Mt
II miejsce: Lasek Andrzej-2Met
III miejsce : Witkowski Dominik oraz Kamiński Mateusz -2Met

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Dyplomy i nagrody rzeczowe zostaną wręczone w kwietniu podczas obchodów Dnia Erasmusa w szkole.

Organizatorki konkursu
Alicja Sęk
Iwona Dróżdż

1 1 1

1  

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/TEATR ELŻBIETAŃSKI I SHAKESPEARE

Uczestniczka projektu ERASMUS + „ Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli ” , nauczycielka j.polskiego Katarzyna Elster w ramach działań projektowych realizuje zadanie pod nazwą " Bliżej Wielkiej Brytanii "

Jednym z jego elementów był udział w przedstawieniu pt. „Hamlet” W. Szekspira, poznanie fragmentów życia oraz twórczości pisarza, a także faktów związanych z teatrem elżbietańskim.
Ponieważ teatr elżbietański, szekspirowski jest ważnym elementem edukacji w szkole średniej, postanowiłam wykorzystać zdobytą na kursie Bringing British Culture to Life w Cambridge wiedzę na lekcjach jęz. polskiego.
Przed omawianiem twórczości Szekspira uczniowie (klasy 1 E oraz 1 IT ) mieli okazję obejrzeć przedstawienie „Teatr Elżbietański” przygotowane przez aktorów z Krakowa. Przedstawienie odbyło się w Ośrodku Kultury „Tkacz” w Tomaszowie Mazowieckim. Była to swego rodzaju kompilacja sztuk Szekspira („Sen nocy letniej”, „Romeo i Julia”, „Hamlet”, Makbet”)połączona z odrębnym tekstem, która złożyła się na opowieść o Szekspirze, dziejach teatru od starożytności aż do powstania teatru szekspirowskiego i zmianach, jakie Szekspir wprowadził do swoich dramatów i przedstawień teatralnych.
Ważną częścią tego wydarzenia był udział uczniów w samym przedstawieniu. Mogli oni odegrać krótkie scenki.
Ta teatralna podróż od teatru antycznego do szekspirowskiego utrwaliła ważne terminy, wiadomości i przygotowała uczniów do omawiania twórczości Szekspira.
Wiedza zdobyta na kursie pozwoliła mi w sposób klarowny przygotować uczniów do udziału w przedstawieniu.
Katarzyna Elster

1 1 1

1

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/Matematyka w języku angielskim dla maturzystów

W dniu 31.01.2018 w ramach działań projektowych „ Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli ” Erasmus + nauczycielka matematyki Alicja Sęk przeprowadziła 3 godzinne zajęcia z matematyki dla maturzystów. Uczestnicy zajęć :4 uczniów z klasy 4TE, 2 uczniów z klasy 4Tiw i 1 uczennica z klasy 4MT przy pomocy nauczyciela rozwiązywali w 2 grupach zadania z matematyki typu maturalnego przedstawione w języku angielskim. Były to zadania zarówno zamknięte jak i otwarte podane w formie 12 kart pracy i wymagały od uczniów zrozumienia treści wyrażonej w innym języku oraz umiejętności logicznego myślenia. Dotyczyły różnych problemów poprzez potęgi, logarytmy, procenty, funkcje, planimetrię i stereometrię. Okazało się, że treści zadań podane po angielsku nie zniechęciły naszych uczniów. Wręcz przeciwnie byli ciekawi nowych zwrotów i określeń podstawowych pojęć matematycznych. Dwie osoby wyraziły szczególne zainteresowanie i z przyjemnością rozwiązywały problemy bez przerwy. Maturzyści byli aktywni i chętnie rozmawiali między sobą w języku angielskim. Dzięki takim zajęciom uczniowie zobaczyli, że można poradzić sobie w jednym momencie z podwójną trudnością i nie sprawiło im to problemu. Uwierzyli bardziej w siebie i swoje możliwości.
Uważam, ze tego typu zajęcia były ciekawe i pożyteczne zarówno dla uczniów jak i dla nauczyciela prowadzącego. Pozwoliły wzmocnić umiejętności z zakresu komunikacji językowej i utrwalić materiał do egzaminu maturalnego z matematyki.

51 1 1

1 1 1

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/W dniu 20 stycznia w naszej szkole odbyło się szkolenie nauczycieli na temat „Załóż projekt eTwinning”.
Szkolenie prowadziła Pani Alina Wujcik - Ambasador eTwinningu w województwie łódzkim. To już kolejna wizyta szkoleniowa Pani Ambasador w naszej placówce.
W szkoleniu uczestniczyło 17 nauczycieli naszej szkoły zarejestrowanych w programie eTwinning, którzy po 3 godzinach szkolenia mieli jeszcze możliwość uzyskania dodatkowych informacji, wskazówek oraz uczestniczenia w indywidualnych rozmowach z prowadzącą.
Celem ogólnym warsztatów było nabycie praktycznej umiejętności realizowania własnych projektów edukacyjnych za pośrednictwem Internetu we współpracy ze szkołami w Polsce i Europie.
Po zapoznaniu się z krótką prezentacją na temat założeń programu eTwinning oraz z przykładami dobrych praktyk zaczęły się zajęcia praktyczne. Uczestnicy szkolenia zapoznali z pulpitem nauczyciela (eTwinning Live) oraz ćwiczyli narzędzia platformy projektowej TwinSpace (narzędzia do komunikacji, dodawanie materiałów, tworzenie i publikacja stron, dodawanie członków, przykłady narzędzi ICT przydatnych w realizacji projektu) oraz mieli możliwość dołączyć do wydarzenia on - line, które zostało przygotowane na potrzeby zadania realizowanego podczas naszego spotkania.

TwinSpace to wielojęzykowe narzędzie specjalnie przeznaczone do realizacji projektów eTwinning. Dzięki różnym narzędziom można korzystać z platformy TwinSpace, traktować ją jako bazę do komunikacji i przeprowadzania zadań związanych z projektem, jako miejsce służące do dzielenia się wynikami projektu lub po prostu jako miejsce przechowywania całej dokumentacji.

Program warsztatów obejmował ponadto tematykę :
- przykładów dobrych praktyk w realizacji projektów eTwinning ,
- poszukiwanie partnera i rejestracja projektu,
- odznaki jakości,
- zarządzanie projektem

Wszyscy obecni wyrazili zainteresowanie przedstawionym tematem i możemy być pewni ze niedługo zaowocuje to nowymi projektami w naszej szkole.

koordynator projektu Erasmus+
Jacek Matyszewski

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/Już jutro, 20 stycznia, u nas w szkole odbędzie się szkolenie pod nazwą "Załóż projekt eTwinning" - są to 3 godzinne warsztaty komputerowe adresowane do nauczycieli już zarejestrowanych w programie, którzy nie zrealizowali jeszcze żadnego projektu.
Warsztaty będzie prowadziła Ambasador eTwinningu w woj. łódzkim Pani Alina Wujcik.
Już się cieszymy :)

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni :
- wiedzieć czym jest program „eTwinning”
- znaleźć partnerską szkołę i nawiązać współpracę
- znać przykłady dobrych praktyk
- znać podstawowe zasady pracy metodą projektu
- tworzyć własne projekty i zarejestrować partnerstwo „eTwinning”
- posługiwać się narzędziami eTwinning Live i TwinSpace
- umieć zarządzać projektem.

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/
 Nasi nauczyciele Pani Alicja Sęk i Pan Jacek Matyszewski - uczestnicy projektu "Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Maz. - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe " -
brali udział w IV Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym Programu Erasmus+ 2018 w Warszawie .

W centrum konferencyjnym Stadionu Narodowego, 12 stycznia 2018 r. odbył się doroczny Dzień Erasmusa zorganizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.
W konferencji uczestniczyło ok. 1000 osób z całej Polski, zainteresowanych udziałem w programie Erasmus +.
Konferencja obejmowała – spotkania informacyjne oraz warsztaty,ponadto można było spotkać się z ekspertami poszczególnych programów , a także odwiedzić punkty informacyjne m.in. :
• Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
• Krajowego Centrum Europass
• Krajowego Biura EPALE
• Eurodesk Polska
• eTwinning Polska

W ramach Konferencji odbywały się także targi dobrych praktyk , podczas których prezentowane były najlepsze projekty edukacyjne . Wszystkie te projekty zostały nagrodzone za bardzo wysoką jakość osiąganych rezultatów i zapewniły im odpowiednią trwałość.

Biorący udział w konferencji Pani Alicja Sęk i Pan Jacek Matyszewski uczestniczyli w następujących warsztatach :
Pani Alicja Sęk
10:00-12:00 PROGRAM ERASMUS +
Panel 8. eTwinning – edukacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
13:00-15:00 PROGRAM ERASMUS +
Panel 16. Podziel się sukcesem. Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu,

Pan Jacek Matyszewski
10:00-12:00 PROGRAM ERASMUS +
Panel 1. Erasmus+ Edukacja szkolna: Akcja 1 Projekty mobilności w sektorze edukacji szkolnej,
13:00-15:00 PROGRAM ERASMUS +
Panel 9. Erasmus+ Edukacja szkolna: Akcja 2 Projekty współpracy szkół,

Pozyskane informacje i materiały , przekazane zostaną członkom kadry szkoły oraz zespołowi projektowemu i być może już niedługo kolejny wniosek będzie przedmiotem prac naszych nauczycieli

1 1 1

1 1 1

1

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/


 


Dnia 20.11.2017 przeprowadziłem lekcję otwartą w klasie 4TeT w ramach dzielenia się wiedzą nabytą podczas kursu językowego w Cambridge w ramach realizowanego projektu ERASMUS+ „ Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli ” . Przedstawiłem uczniom informacje który dotyczyły tematyki mojego kursu o nazwie 'Contemporary English' a także starałem się wymienić wiele ciekawych faktów z pobytu na mobilności w Wielkiej Brytanii. Podczas lekcji uczniowie rozwiązali test dotyczący znajomości współczesnych zwrotów używanych w języku angielskim. Bardzo podobny test rozwiązywałem w trakcie
jednej z pierwszych lekcji kursu. Uczniowie zadawali wiele pytań dotyczących kosztów życia w Wielkiej Brytanii a także pojawiały się pytania dotyczące cen podstawowych produktów żywnościowych w porównaniu z Polską. Starałem się przedstawić uczniom ogólną tematykę wokół której koncentrował się kurs w którym uczestniczyłem. Grupa w której byłem na kursie składała się z sześciu osób. Podczas jednych z zajęć dzieliśmy się doświadczeniami odnośnie tego jak uczyć języka w najciekawszy dla uczniów sposób. Adresy stron internetowych, o których istnieniu dowiedziałem się od innych nauczycieli biorących udział w kursie 'Contemporary English' przedstawiłem uczniom podczas lekcji otwartej. Były one związane z poszerzaniem umiejętności mówienia. Poinformowałem także uczniów jak indywidualnie skorzystać z oferty kursów BellEnglish. Uczniowie wykazywali duże zainteresowanie prezentowaną tematyką i aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

Dominik Waścikowski - uczestnik projektu

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/


Geometry in English - part II

W ramach realizacji projektu Erasmus Plus w dniach 30.10.2017 i 13.11.2017 w klasie 2Met przeprowadzone zostały lekcje matematyki po angielsku Geometry in English na temat: „Perimeter and area (Obwód i pole )” oraz –„ Examples of prisms- Przykłady graniastosłupów „ przez nauczycielki :języka angielskiego Panią Iwonę Dróżdź i matematyki Alicję Sęk.
Uczniowie po raz pierwszy uczestniczyli w takiej nowatorskiej formie pracy. Głównym celem tych lekcji było poznanie podstawowych terminów matematycznych z zakresu figur i brył geometrycznych w języku angielskim. Uczniowie odkryli pochodzenie symboli stosowanych do oznaczania wielkości matematycznych oraz mieli możliwość przełamania bariery językowej, dzięki zastosowaniu języka angielskiego w niecodziennej sytuacji . Dzięki tym zajęciom uczniowie potrafili rozwiązywać zadania wykorzystując wzory na pola figur płaskich oraz sprawdzić poprawność wzoru na liczbę ścian, wierzchołków i krawędzi graniastosłupa dla zadanego graniastosłupa n-kątnego.
Nauka matematyki powinna być fascynującą przygodą, a często sprawia uczniom wiele trudności. Odpowiednie podejście do nauczania tego przedmiotu może spowodować większe zainteresowanie tematami matematycznymi, nawet wśród osób, które mają umiejętności typowo lingwistyczne. Wzbudzenie motywacji do samokształcenia, odkrycie matematyki od innej, czasami ciekawszej strony, w połączeniu z nauką nowych pojęć, definicji oraz wyrażeń w języku obcym powoduje, że uczniowie podczas kilku zajęć rozwijają szeroką gamę swoich umiejętności lingwistycznych oraz matematycznych.
Odzew uczniów był bardzo pozytywny. Nie tylko ze względu na większą atrakcyjność przekazywania treści matematycznych, lecz także z powodu odkrywania nowych połączeń oraz związków języka obcego z życiem codziennym, co z pewnością jest dla ucznia bardzo ciekawe.
Rozwiązywanie zadań zapisanych w całości po angielsku okazuje się być dobrym sposobem na utrwalenie wiedzy. Uczniowie otrzymali specjalnie przygotowane karteczki z kluczowymi pojęciami z bieżącego zakresu materiału. Podczas zajęć wprowadzone zostały elementy współzawodnictwa, dzięki czemu udało się rozwinąć umiejętność współpracy w grupie. Okazało się, że uczenie się matematyki po angielsku nie jest takie trudne. Zasób słów w matematyce jest ograniczony i niektórzy przyswoili je szybko i z przyjemnością.
Uczniowie byli zadowoleni i zainteresowani takim typem lekcji i widoczna była motywacja wśród uczniów . Przede wszystkim wzrosła atrakcyjność przekazywanych i utrwalanych treści matematycznych.
zdj. Daniel Dominiak

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/

1 1 1

1 1

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/Dnia 30.10.2017 w klasie 2 Met w ZSP nr 1 została przeprowadzona lekcja matematyki po angielsku Geometry in English na temat: Perimeter and area (Obwód i pole ) przez nauczycielki języka angielskiego: Iwonę Dróżdż i nauczycielkę matematyki : Alicję Sęk.
Uczniowie po raz pierwszy uczestniczyli w takiej nowatorskiej formie pracy. Głównym celem lekcji było poznanie podstawowych terminów matematycznych z zakresu figur geometrycznych w języku angielskim. Dzięki tym zajęciom uczniowie poznali treści elementarnych zadań w obcym języku i potrafili rozwiązywać zadania wykorzystując wzory na pola figur płaskich.
Podczas lekcji udało się rozwinąć umiejętność współpracy w grupie. Okazało się, że uczenie się matematyki po angielsku nie jest takie trudne. Zasób słów w matematyce jest ograniczony i większość z nich niektórzy przyswoili szybko i z przyjemnością.
Uczniowie byli zadowoleni i zainteresowani takim typem lekcji. Wzrosła motywacja wśród uczniów oraz atrakcyjność przekazywanych i utrwalanych treści matematycznych.

Foto :Patrycja Pysklak

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1


Dnia 13 września 2017 r. przed obradami Rady Pedagogicznej odbyło się wręczenie Certyfikatów grupie nauczycieli, ktorzy byli uczestnikami szkolenia „Dołącz do eTwinning”
w zakresie posługiwania się narzędziami portalu eTwinning – eTwinning Live i TwinSpace oraz zarejestrowali się jako uczestnik programu eTwinning
Szkolenie zostało zorganizowane przez ambasadora programu eTwinning Panią Alinę Wujcik w dniu 10 czerwca 2017 roku w naszej szkole.
W grupie wyróżnionych znaleźli się także nauczyciele realizujący szkolny projekt ERASMUS + "Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Maz. - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe "

Certyfikaty w imieniu Ambasadora Pani Aliny Wujcik, wręczył szkolny koordynator projektu ERASMUS+ , Pan Jacek Matyszewski

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/

 019 020

021 022Nauczyciele z Mechanika uczyli się w wakacje, ……. ale w Cambridge.

Od ubiegłego roku realizujemy w ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, w ramach programu ERASMUS+, projekt pod nazwą „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli ” .
Celem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską jest podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez zdobywanie wiedzy i dokształcanie się 12 nauczycieli na kursach językowych i specjalistycznych na terenie Wiekiej Brytanii.
Pierwsze wyjazdy już się odbyły w czasie tegorocznych wakacji. Dziewięciu nauczycieli w trzech turach, przez okres 2 tygodni uczestniczyło w szkole językowej BELL w Cambridge w kursach metodycznych i językowych na różnych poziomach zaawansowania.
Nauczyciele języka angielskiego : Iwona Dróżdż , Angelika Nowak i Dominik Waścikowski podnosili swoje umiejętności na kursach specjalistycznych : CLIL Secondary , Language and Methodology Refresher: Secondary/Adults oraz Contemporary English.
Pozostali nauczyciele Mechanika uczestniczyli w równie ciekawych i przydatnych szkoleniach: Katarzyna Elster wybrała kurs Bringing British Culture to Life, natomiast Alicja Sęk , Iwona Osuch , Joanna Kryszewska , Dariusz Kwiatkowski i Jacek Matyszewski szkolili się na kursie Effective English. W każdym z tych przypadków głównym celem była realizacja Europejskiego Planu Rozwoju szkoły, który zakładał podniesienie kwalifikacji językowych i międzykulturowych tych osób, nawiązanie kontaktów międzynarodowych i promocja kształcenia poprzez uczestnictwo w europejskich aktywnościach.
Kursy , w których brali udział nasi nauczyciele trwały od godziny 9 do 15.30. Zajęcia były intensywne, a nauczyciele pracowali samodzielnie, w parach oraz w większych grupach, także z użyciem nowych technologii i narzędzi online. Cały czas dokonywano oceny naszej pracy i aktywności poprzez różne formy,a my po każdym tygodniu zajęć wypełnialiśmy ankiety diagnostyczne. Zajęcia odbywały się w Homerton College oraz szkole językowej BELL, gdzie uczyliśmy się w grupach międzynarodowych z koleżankami i kolegami z całego świata.
W ramach aktywności popołudniowych odbywały się również warsztaty, wykłady oraz sesje plenarne oraz wycieczki tematyczne i koncerty.
Dodatkową korzyścią zajęć popołudniowych była możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z uczestnikami innych kursów. Te spotkania były dobrą okazją do zapoznania się z innymi kulturami, historią krajów, zwyczajami, a przede wszystkim przyczyniały się do wzrostu naszej znajomości języka angielskiego. Ogromną wartością dodaną pobytu w Wielkiej Brytanii oprócz kształcenia, była możliwość poznania kultury tego kraju, jego zabytków oraz atrakcji przyrodniczych. Nie tylko zwiedzaliśmy cudowne miasto-Cambridge, ale byliśmy również na wycieczkach w Londynie , Grantchester, Brighton, Warwick , Stratford i innych ciekawych miejscach. Promowaliśmy także Powiat Tomaszowski i Miasto Tomaszów Maz., wręczając materiały promocyjne oraz gadżety reklamowe, m.in. nauczycielom szkoły BELL oraz nowo poznanym koleżankom i kolegom z kursów.
Wszyscy nauczyciele otrzymali Certyfikaty ukończenia kursów , a szkoła BELL potwierdziła nam także uzyskanie Europassów Mobilności.

Najbliższy rok szkolny to okres wdrażania zdobytej wiedzy w program szkoły. Ponadto podzielimy się ideą Erasmus Plus podczas spotkań informacyjnych z naszymi koleżankami i kolegami z ZSP nr 1 i innych szkół. To również czas na upowszechnianie wyników naszych wyjazdów szkoleniowych, które z pewnością uatrakcyjnią program edukacyjny naszej placówki oraz zwiększą efektywność pracy nauczycieli. Natomiast wyjazdy zagraniczne nauczycieli w przyszłości zaowocują nowymi międzynarodowymi projektami i współpracą z innymi szkołami.

Kolejna grupa, trzech nauczycieli odbędzie swoje mobilności na początku 2018, tym razem do Londynu.

Koordynator projektu : Jacek Matyszewski

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/

  001 002

   008   034

   027 016

 Ostatnia z tegorocznych grup naszych nauczycieli przebywająca obecnie w szkole językowej BELL w Cambridge, ciągle jeszcze intensywnie się szkoli.
W wolnych chwilach poznają szalenie interesujące miasto jakim jest Cambridge oraz inne atrakcje Wielkiej Brytanii.
W ostatnią sobotę Pani Angelika Nowak zwiedzała Londyn , natomiast Panie: Joanna Kryszewska i Iwona Osuch nadmorskie Brighton Zaś w niedzielę cała trójka naszych nauczycieli była w Stratford nad Avon - miejscowość w której urodził się Szekspir oraz zwiedzała zamek w Warwick.
Udział w kursach i programie kulturowym jest możliwy dzięki realizacji projektu „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli ” w ramach programu ERASMUS+, Mobilność kadry edukacyjnej.

źródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/

  001 011 012    018

 017   022

     019   016

  031   018

 Trzecia już grupa naszych nauczycieli przebywa obecnie w szkole językowej BELL w Cambridge.
Nasi nauczyciele szkolą się na kursach językowych i metodycznych na różnych poziomach zaawansowania: Pani Angelika Nowak kurs „ Language and Methodology Refresher: Secondary/Adults ” , natomiast Panie: Joanna Kryszewska i Iwona Osuch - kurs Effective English 20
Udział w w kursach jest możliwy dzięki realizacji projektu „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli ” w ramach programu ERASMUS+, Mobilność kadry edukacyjnej.
Kursy , w których nauczyciele uczestniczą trwają od godzin porannych do 15.30. Zajęcia odbywają się w Homerton College oraz szkole BELL, gdzie uczą się także nauczyciele z całego świata.
W ramach aktywności popołudniowych odbywają się również warsztaty, wykłady oraz sesje plenarne oraz wycieczki i koncerty.
Dodatkową korzyścią zajęć popołudniowych jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z uczestnikami innych kursów, które odbywają się w tym samym czasie w szkole Bell
W najbliższy weekend udają się na wycieczkę do Londynu, aby poznać jego atrakcje turystyczne i zabytki. Natomiast w przyszłym tygodniu czeka ich dalsza część szkolenia oraz inne aktywności.

żródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/

 

 040   013 014   016

 Dzisiaj grupa naszych nauczycieli zakończyła kursy w szkole językowej BELL w Cambridge. Nasi nauczyciele - Panie: Iwona Dróżdż i Alicja Sęk, dyrektor szkoły Dariusz Kwiatkowski oraz koordynator projektu Jacek Matyszewski, z sukcesem zakończyli udział w kursach i otrzymali certyfikaty. Jutro wracają do kraju, a do Cambridge udaje się kolejna grupa nauczycieli.
Udział w w kursach jest możliwy dzięki realizacji projektu „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli ” w ramach programu ERASMUS+, Mobilność kadry .

żródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/

  001 002

 

017 018

 

021 022

 

027 031

 

 

033 034

 

035 036

 038  039

 025 026

027 028

 

031 032

033 034

 

035 036

 038  011

039 040

 

035 036

037 038

 

 Kolejna grupa naszych nauczycieli przebywa obecnie w szkole językowej BELL w Cambridge.
Nasi nauczyciele szkolą się na kursach językowych i metodycznych na różnych poziomach zaawansowania: Pani Iwona Dróżdż kurs „ CLIL Secondary ” , natomiast Pani Alicja Sęk, Dariusz Kwiatkowski oraz Jacek Matyszewski - kurs Effective English 20
Udział w w kursach jest możliwy dzięki realizacji projektu „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli ” w ramach programu ERASMUS+, Mobilność kadry edukacyjnej.
Kursy , w których nauczyciele uczestniczą trwają od godzin porannych do 15.30. Zajęcia odbywają się w Homerton College oraz szkole BELL, gdzie uczą się także nauczyciele z całego świata: Daleki Wschód, Tajlandia, Argentyna, Japonia i cała Europa.
W ramach aktywności popołudniowych odbywają się również warsztaty, wykłady oraz sesje plenarne oraz wycieczki i koncerty.
Dodatkową korzyścią zajęć popołudniowych jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z uczestnikami innych kursów, które odbywają się w tym samym czasie w szkole Bell
Jutro wyjeżdżają na wycieczkę do Londynu, aby poznać jego atrakcje turystyczne i zabytki. Natomiast w przyszłym tygodniu czeka ich dalsza część szkolenia oraz inne aktywności.

żródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/

  001 002

 

017 018


 

021 022


Od tygodnia w szkole BELL w Cambridge, przebywa dwoje naszych nauczycieli : Pani Katarzyna Elster i Pan Domiinik Waścikowski .
Uczestniczą oni w kursach metodyczno - językowych , Pani Katarzyna w kursie pn. „ Bringing British Culture to Life” , natomiast Pan Dominik w kursie „ Contemporary English "
Udział w w kursach jest możliwy dzięki realizacji projektu „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli ” w ramach programu ERASMUS+, Mobilność kadry edukacyjnej.

Kursy , w którym uczestniczą nasi nauczyciele odbywają się od godzin porannych i trwają do 15.30. Zajęcia odbywają się w Homerton College, gdzie uczą się także nauczyciele z wielu krajów europejskich, jak również z Brazylii czy Chin..

W ramach zajęć popołudniowych, odbywały również się warsztaty, wykłady oraz sesje plenarne.
Wybór tych zajęć jest naprawdę bardzo szeroki, a nasi nauczyciele mogli spróbować swoich sił, grając np. w krykieta.
Dodatkową korzyścią zajęć popołudniowych jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z uczestnikami innych kursów, które odbywały się w tym samym czasie w szkole Bell

Dzisiaj zwiedzali Londyn, jego atrakcje turystyczne i zabytki.

W Cambridge będą przebywać do soboty , a za tydzień do szkoły BELL udaję się kolejna grupa nauczycieli.

żródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/

 

  001 002

003 004

005 006

007 008

009 010

011 012

013 014

 

015 016


W ostatnim dniu roku szkolnego, organizatorki konkursu ERASMUS + dla hotelarzy , Panie Magdalena Piotrowska, Iwona Dróżdż i Angelika Nowak, nagrodziły najlepszych w konkursie .
Przypomnijmy , że I miejsce w konkursie zajął Patryk Kuląg – uczeń klasy III H, uzyskując łącznie 56,5 pkt. Drugie miejsce zajęła Patrycja Gmaj – uczennica klasy II H z wynikiem 53 punktów, a trzecie miejsce zajęła Aleksandra Sekuła również uczennica klasy II H, uzyskując 50 punktów.

żródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/

 

013 014

 

015 018

018


Cambridge - we are coming !!!

W ostatnim tygodniu roku szkolnego , uczestnicy realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, projektu „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli ” , odbyli ostatnie spotkania szkoleniowe .
Tematyka ich obejmowała : m.in. program szkolenia w szkole BELL w Cambridge, sprawy ubezpieczeń oraz spraw bezpieczeństwa podczas pobytu w Wielkiej Brytanii oraz w trakcie podróży. Te ważne bhp omawiał nam Pan Krzysztof Wróbel.
Koordynator projektu , Jacek Matyszewski przekazał wszystkim uczestnikom wakacyjnych mobilności pakiety niezbędnych dokumentów oraz ustalił sposób kontaktowania się z kierownictwem projektu i raportowania po odbytych kursach.
Przy tej okazji dziękujemy, Starostwu Powiatowemu i Urzędowi Miasta i ich Wydziałom Promocji za przekazanie nam materiałów promocyjno - reklamowych.
Już niebawem poinformujemy o pobycie pierwszej dwójki naszych nauczycieli w Cambridge.

 

 żródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/

 

 

 016  017

 019 020


Lokalny tygodnik podsumowując szkolny Festyn , również dostrzegł zaangażowanie i pracę Naszego projektowego Teamu

 

 żródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/

032

 


12 czerwca uczniowie klas 1E oraz 1Met brali udział w zajęciach przygotowanych w ramach projektu erasmus+. Realizowany był moduł ICT - Hardware Devices.
Zajęcia polegały na zapoznaniu z komputerowymi urządzeniami wejścia i wyjścia a następnie rozwiązaniu multimedialnych zadań w języku angielskim.
Uczniowie mieli za zadanie dopasować angielskie nazwy do przedstawionych urządzeń oraz podzielić urządzenia na trzy grupy: urządzenia wyjścia, urządzenia wejścia oraz urządzenia pełniące obie te funkcje.
Do realizacji zajęć wykorzystano platformę e-learningową oraz
ćwiczenia interaktywne przygotowane za pomocą https://learningApps.org.
Zajęcia prowadziła Pani Iwona Osuch - uczestniczka realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, projektu „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli ”

  żródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/

 

005  032

033 034

 

035 037 038 039 040 031 

033 034

 

035 036

037 038

 


Konkurs Erasmusa dla klas hotelarskich !!!

Dnia 26 kwietnia 2017 r odbył się pierwszy branżowy konkurs językowy dla uczniów klas hotelarskich w ramach projektu Erasmus+
Był to Szkolny Konkurs Języka Angielskiego Zawodowego w Hotelarstwie skierowany do uczniów wszystkich klas hotelarskich.

Celem konkursu była
- motywacja uczniów do rozwijania sprawności językowych oraz podejmowania wyzwań intelektualnych
- odkrywanie uzdolnień i talentów językowych
- osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu
i porównaniu swojej wiedzy
- osiąganie lepszych wyników z egzaminów zawodowych

Organizatorami konkursu były nauczycielki ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz. uczestniczące w programie Erasmus + Magdalena Piotrowska, Iwona Dróżdz
i Angelika Nowak.
Konkurs składał się z dwóch części. Część I – test językowy, za który maksymalnie można było uzyskać 40pkt.,oraz część II – praktyczna, w której uczniowie mieli sporządzić w języku angielskim zaproszenie zawierające wszystkie elementy typowe dla tego rodzaju pisma. Za tę część również można było uzyskać 40 punktów.

W konkursie wzięło łącznie udział 10 uczniów z klas hotelarskich: I, II i III. Średni wynik z części teoretycznej wynosił 30 punktów. Wynik najwyższy
z części I to 35 pkt., a najniższy 23,5 pkt. Dużo trudniejsza okazała się dla uczniów część praktyczna, w której samodzielnie musieli sporządzić pismo. Tu najwyższy wynik to 21,5 pkt, a najniższy 9,5 pkt. (średni wynik z tej części to 15 pkt).
Pierwsze miejsce w konkursie zajął Patryk Kuląg – uczeń klasy III H, uzyskując łącznie 56,5 pkt. Drugie miejsce zajęła Patrycja Gmaj – uczennica klasy II H z wynikiem 53 punktów, a trzecie miejsce zajęła Aleksandra Sekuła również uczennica klasy II H, uzyskując 50 punktów.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszej nauki. Mamy nadzieję, że konkurs będzie od tego roku wydarzeniem cyklicznym
w naszej szkole.

 żródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/

 


Teachers are trained in eTwinning

W sobotę 10 czerwca 2017 r. odbyło się w naszej szkole, spotkanie warsztatowe wprowadzające do pracy z projektem eTwinning. Szkolenie poprowadziły : Ambasador eTwinning w województwie łódzkim Pani Alina Wujcik - laureatka krajowych konkursów eTwinning 2015 i 2017 w kategorii "przedsiębiorczość w eTwinningu" oraz "projekt dla uczniów w wieku 3-10", zdobywczyni Europejskich i Krajowych Odznak Jakości dla zrealizowanych projektów eTwinning oraz Pani Jowita Królikowska – nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu – liderka i realizatorka kilku projektów eTwinning, a także finalistka konkursu "Nauczyciel Roku 2016".
Prowadzące spotkanie przedstawiły 12 obecnym na szkoleniu, nauczycielom ZSP nr 1 korzyści płynące z przystąpienia do programu.
Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele realizujący szkolny projekt ERASMUS + "Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Maz. - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe " oraz chętni członkowie naszej kadry pedagogicznej.
Nauczycielki prowadzące spotkanie wielokrotnie podkreślały elastyczność projektów realizowanych w ramach programu eTwinning począwszy od czasu trwania, przez tematykę i liczbę partnerów. Omówiły założenia, cele i umiejscowienie eTwinning w edukacyjnych programach Unii Europejskiej oraz zalety związane z udziałem w programie.
Co najważniejsze - nie ma żadnych kosztów wynikających z realizacji projektu (realizacja programów jest zupełnie bezpłatna) a formalności ograniczone są do minimum. Przygotowanie projektu nie jest sprawą pracochłonną i skomplikowaną (w eTwinning jest znacznie mniej wymagań i pracy administracyjnej niż w programie Erasmus +, który realizujemy w szkole). Ważną cechą programu jest jego powszechna dostępność .
Panie zaprezentowały strukturę krajowego portalu programu www.etwinning.pl
oraz europejskiego portalu programu www.etwinning.net
Pani Ambasador Alina Wujcik na przykładzie swojego nagodzonego projektu przekazała informacje na temat odznak jakości, nieodpłatnych kursów internetowych i możliwości udziału zarejestrowanych w eTwinning nauczycieli w międzynarodowych warsztatach doskonalenia zawodowego, konferencjach i seminariach kontaktowych

Obie prowadzące udzieliły też nauczycielom przydatnych rad poprzez pokazanie przykłady dobrych praktyk w realizacji projektów eTwinning - w jakie projekty najlepiej zaangażować się na początku, jak wyszukiwać partnerów, na co szczególnie zwracać uwagę oraz co zrobić, żeby się udało. Prezentowały swoje nagrodzone w konkursach projekty , przykłady TwinSpace własnych projektów, jak również wskazywały zastosowane narzędzia, rezultaty współpracy partnerskiej oraz mocne i słabe strony projektów.
Najistotniejsze było jednak przeprowadzenie nauczycieli przez proces rejestracyjny i pokazanie realnych zalet realizacji projektów na eTwinningu. Nauczyciele z pomocą prowadzących rejestrowali się lub dokonywali edycji i uaktualnień swoich kont z wykorzystaniem narzędzi eTwinning LIVE . Podjęto pierwsze próby prezentacji swoich zainteresowań i tematów projektowych na swoim koncie i wyszukiwania potencjalnych partnerów do projektów. Zapoznaliśmy się także z narzędziami na platformie TwinSpace.
Nauczyciele dzięki przystąpieniu do programu zwiększają swoje umiejętności wykorzystania TIK na zajęciach, poznają inne systemy edukacyjne, rozwijają się zawodowo, wymieniają doświadczenia i materiały pedagogiczne, wzbogacają metody pracy oraz sprawiają, że ich zajęcia stają sie atrakcyjne dla uczniów.
Prelegentki zachęcały naszych nauczycieli do czynnego udziału w projektach. Zaoferowały swoje wsparcie w przypadku pojawiających się wątpliwości oraz możliwość dalszych szkoleń w nastepnym roku szkolnym. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały szkoleniowe dotyczące eTwinningu. Nasi nauczyciele na wiele pytań otrzymali, mnóstwo cennych wskazówek i mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym pojawią się ciekawe, nowe projekty.

Szkolny Koordynator projektu Erasmus+ - Jacek Matyszewski

żródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/

 

 008  009 010  011 012  013 014   015 016  017 018  019 020  021 022  023 024  025 026  027 028  029031 030

 


 

Erasmus + team in action

 

Podczas Festynu Szkoły , który odbył się w ostatnią sobotę, nasz Zespół projektowy Erasmus +, był niezwykle aktywny i widoczny.

Ubrani w kolorowe , gustowne koszulki z logo Erasmusa bawiliśmy i edukowaliśmy najmłodszych oraz starszych gości odwiedzających tego dnia nasze europejskie stoisko.
Były gry i zabawy planszowe oraz logiczne ,malowanki, a na boisku królowały angielski futbol i rugby. A wszystko to posługując się językiem angielskim , dostosowanym do wieku i zaawansowania Naszych Gości. Dziękujemy także Naszym uczniom za pomoc a także włączenie się do wielu gier.
Good job - good fun

 

 żródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/


020   021

   023 024

025 027

 

 034   040

   001 002

 

005 006

007 

 


25 maja 2017 roku odbyło się w Tomaszowie Maz. Forum zorganizowane przez Departament Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
Jest to kolejny panel cyklu wydarzeń pod hasłem: "Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. Innowacyjna szkoła zawodowa szyta ma miarę współczesnej gospodarki.
Temat przewodni panelu to "Kompetencje w cenie - edukacja zawodowa dla rynku pracy".Dotyczy także przykładów pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z punktów panelu było przedstawienie przez Koordynatora Jacka Matyszewskiego - projektu "Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Maz. - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe " . Uczestnikami panelu była pani dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, prezes Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, dyrektor, CKU SWŁ w Łodzi, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Maz., kierownik Sekcji rekrutacji Ceramiki Paradyż, dyrektor ZSP Nr 6 w Tomaszowie Maz., dyrekcja ZSP Nr 1 wraz z koordynatorami projektów oraz zaproszeni goście.

 

 żródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/

 

 

 

015 029

 

031 033 

  036  039 

  002  003 


 

Preparing to go to UK at the finish

Nasi nauczyciele - uczestnicy projektu
„ Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli ”, odbywają ostatnie spotkania robocze przed mobilnościami do Wielkiej Brytanii.
Projekt jest realizowany w ramach Programu ERASMUS+ w Akcji : Edukacja Szkolna.
Podczas spotkania w dniu 24.05.2017 r. najpierw Pani Magdalena Kaczmarzyk omówiła bardzo istotne sprawy z przygotowaniem psychologicznym uczestników mobilności. Podkreśliła najważniejsze elementy naszego zachowania i postepowania, podczas sytuacji kryzysowych i jak powinniśmy radzić sobie ze stresem w nowych , dotąd niespotykanych momentach podróży, kontaktu i pracy w grupach międzynarodowych itp.
Następnie Panie , Angelika Nowak i Joanna Kryszewska z pomocą Pani Iwony Osuch przedstawiły uczestnikom projektu miasto Cambridge , jego walory turystyczne, zabytki oraz Homerton College. Omówiły także jak będzie wyglądał program czasu wolnego , podczas nauki w szkole Bell


koordynator projektu
Jacek Matyszewski

żródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/

030 


Final countdown of Erasmus+ participants.
Do pierwszych wyjazdów zostało niewiele ponad miesiąc.

Nasi nauczyciele - uczestnicy projektu
„ Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli ”, odbywają ostatnie spotkania robocze przed mobilnościami do Wielkiej Brytanii.
Projekt jest realizowany w ramach Programu ERASMUS+ w Akcji : Edukacja Szkolna.
Podczas ostatniego spotkania w dniu 16.05.2017 r. omawiano i prezentowano bardzo istotne sprawy związane z podróżą do UK i pobytem na kursach w renomowanej szkole językowej Bell w Cambridge.

Panie, Angelika Nowak i Joanna Kryszewską z pomocą Pani Iwony Osuch przedstawiły prezentację ze wsparcia językowego i kulturowego, obejmującą najważniejsze i najbardziej przydatne informacje o Wielkiej Brytanii.

Następnie Pani Iwona Dróżdż omówiła wszystkie aspekty dotyczące ubezpieczeń gwarantowanych przez szkołę BELL.

W dalszej części zebrania Pan Dominik Waścikowski, przedstawił i zapoznał uczestników projektu z przygotowaniem się do podróży , niezbędnymi dokumentami podróży oraz zasadami pobytu w miejscu zakwaterowania w Homerton College w Cambridge.
Ustalono także kolejne terminy spotkań roboczych ws spotkania z Ambasadorem eTwiiningu oraz szkolenia z przygotowania psychologicznego uczestników do mobilności zagranicznych.
koordynator projektu
Jacek Matyszewski

  żródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/

016   017 018  019 032      035 


W dniu 28 kwietnia 2017 odbyła się w Warszawie Konferencja z cyklu EDUinspiracje: „Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów” zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, w której uczestniczyła Pani Alicja Sęk – nauczycielka matematyki, a jednocześnie uczestniczka projektu Erasmus+ realizowanego od września 2016 w naszej szkole .
Na początku sesji plenarnej Podsekretarz Stanu z MEN Pan Maciej Kopeć przedstawił prezentację na temat:” Nowoczesna edukacja odpowiedzią na wyzwania przyszłości”. Następnie Dyrektor Generalny FRSE Pan dr Paweł Poszytek omówił rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych w Unii Europejskiej. Bardzo ciekawy wykład przedstawiła dr Anna Beata Kwiatkowska na temat programowania w edukacji, bowiem edukacja informatyczna powinna wspierać inne dziedziny wiedzy. Współczesna szkoła musi zmienić podejście do nauczania, aby być w tym miejscu gdzie uczeń –chodzi o umiejętne wykorzystanie tabletów, aplikacji w telefonach komórkowych. Na temat ogromnej roli fizyki we współczesnym świecie wypowiadał się prof.dr hab. Andrzej Wysmołek z Uniwersytetu Warszawskiego. Wykonywał bardzo ciekawe doświadczenia fizyczne, które można wykorzystać w szkole, aby zachęcić uczniów do nauki tego przedmiotu. Następnie odbyły się bloki tematyczne z takich przedmiotów jak: Matematyka, Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Informatyka.
Zgodnie z unijnymi priorytetami młodych Europejczyków należy dziś uczyć analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz funkcjonowania w świecie nauki oraz zaawansowanej technologii. Podczas sesji tematycznej, która dotyczy matematyki, został przedstawiony projekt edukacyjny „MAVEN – Math Via English” jako przykład działań realizujących takie cele. Zaangażowani w tę inicjatywę uczniowie , wykorzystując technologie informacyjno-komunikacyjne, opracowywali i rozwiązywali różnego rodzaju zadania problemowe. Aby lepiej się poznać, uczniowie np. przygotowali wiersze-akrostychy w języku angielskim, zawierające ich imiona w powiązaniu ze słownictwem matematycznym. Grupy projektowe przygotowały również filmy i glogi – interaktywne postery o uczestnikach projektu. W ten sposób uczyły się nie tylko pojęć matematycznych, ale także języka obcego, wykorzystując do tego nowoczesne technologie.
Po sesjach tematycznych odbyło się podsumowanie bardzo owocnej konferencji.
Udział w konferencji Pani Alicji był bardzo ważny dla realizacji i dalszego rozwoju naszego projektu , który realizujemy , ponadto w czerwcu będziemy gościć koordynator Kursów eTwinningowych z FRSE .

żródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/

 

036

 


W ramach projektu Erasmus nauczycielki: matematyki, informatyki i języka angielskiego : Panie Alicja Sęk, Iwona Osuch oraz Iwona Dróżdż, utworzyły dla uczniów klas I i II kurs learningowy na platformie Moodle: http://moodle.zsp1.edu.pl

Obejmuje on w większości zakres treści matematyczno-informatycznych przedstawionych w języku angielskim. Podzielony został na 10 jednostek tematycznych, z których 6 dotyczy zagadnień matematycznych, 2 tematy odnoszą się do pojęć informatycznych zaś pozostałe 2 służą utrwaleniu słówek z życia codziennego (anatomia człowieka) i umiejętności przedstawiania zjawisk atmosferycznych i prognozy pogody.
W części matematycznej został utworzony obrazkowy: polsko-angielski słownik terminów matematycznych z geometrii i algebry. Dzięki niemu uczniowie znajdą pomoc przy rozwiązywaniu problemów matematycznych w języku angielskim. W aplikacjach Learning Apps i HotPotatoes utworzone zostały różne gry matematyczne wykorzystujące pojęcia umieszczone w słowniku. Powstały gry typu: Multi Quiz: graj sam lub z komputerem dotyczące liczb, cyfr oraz gry polegające na łączeniu nazw różnych kątów. Utworzono krzyżówki zarówno z pojęć geometrycznych jak i puzzle matematyczne mające na celu utrwalać pojęcia poprzez dopasowywanie wyrazu do podanego przykładu. Z zakresu operacji matematycznych oraz ułamków uczniowie z rozsypanki mają za zadanie ułożyć zdania prawdziwe, aby powstało znane twierdzenie matematyczne. Dodatkowo umieszczono prezentację o ułamkach w celu zapoznania uczniów z określeniami i działaniami matematycznymi po angielsku.
W części informatycznej zamieszczono treści dotyczące urządzeń komputerowych (wejścia i wyjścia) oraz ćwiczenia typu odsłanianie obrazków i łączenie w pary. Dodatkowo umieszczono treści z MS Word 2010 po angielsku z instrukcjami i wyjaśnieniami .
Kurs ten ma na celu przedstawienie uczniom podstawowych pojęć z dziedziny matematyki, informatyki w języku angielskim. Po zapoznaniu się uczniów z treściami i wykonaniu przez nich interaktywnych ćwiczeń, planujemy zorganizować konkurs matematyczno-informatyczno-angielski, który będzie obejmował znajomość przedstawionych treści i ćwiczeń. Wszystkie podejmowane działania służą uczeniu się przez zabawę. Interaktywne metody nauczania są bardzo ciekawe i mobilizują uczniów, dzięki temu dają lepsze efekty nauczania.

005  007

009  013

 

żródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/

 


Nasz Erasmusowy Team za chwilę zakończy kurs językowy i odbędzie szkolenie Wielokulturowość UK oraz rozpocznie
przygotowanie mentalne i motywacyjne do radzenia sobie w różnych sytuacjach podczas pobytu w Wielkiej Brytanii

Zgodnie z harmonogramem projektu, kilkoro z nas rozpoczęło bardzo ciekawe kursy na portalu eTwinning.
Rozpoczęliśmy . również grupowe zadania m.in. wspierające uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim na zajęciach matematyki, informatyki i innych przedmiotach. Zadania , słowniki i interaktywne gry sa juz dostępne na szkolnej platformie moodle . Już niedługo poinformujemy o naszych kolejnych inicjatywach i zadaniach .

1

 

żródło: https://www.facebook.com/erasmusplusZSP1TM/


KURSY JĘZYKOWE W UK ZAREZERWOWANE,
We are working hard !!!

Cały czas uczestnicy naszego projektu – 9 nauczycieli przedmiotów ogólnych i zawodowych realizują zajęcia z języka angielskiego, na kursie tematycznym. Doskonalimy najważnejsze umiejętności mówienia i pisania, które pomogą nam podczas pobytu w Wielkiej Brytanii. Poznajemy także słownictwo i zwroty używane w codziennych sytuacjach. Prowadząca zajęcia Pani Marzena Schlichtinger podczas zajęć przekazuje nam także niezbędną więdzę na temat aktualnej sytuacji w UK, oraz brytyjskich zwyczajach i ciekawostkach kulturowych .
Ponadto na gwiazdkę,kolejni uczestnicy projektu - Nasi nauczyciele języka angielskiego otrzymali podręczniki metodyczne z CD do prowadzenia nowych i bardziej kreatywnych zajęć w szkole.
Podjęliśmy pierwsze zadania i prace z uczniami, o efektach w kolejnym sprawozdaniu.
I NAJWAŻNIEJSZE !!!!
Mamy już także potwierdzenia naszych kursów ze szkoły językowej Bell w Cambridge. Zaczynamy je już w lipcu !!! Nie możemy się doczekać.

005 

Realizacja Programu ERASMUS+ we wrześniu

Wrzesień był wytężonym miesiącem dla nauczycieli naszej szkoły, którzy są uczestnikami realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, projektu „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli ”

Zgodnie z harmonogramem projektu odbyliśmy trzy spotkania robocze, podczas których pracowaliśmy nad najważniejszymi aspektami i zadaniami projektu na najbliższy rok szkolny. Ustaliliśmy priorytetowe zakładane efekty i rezultaty projektu, oraz związane tym najbliższe zadania dla uczestników.
Opracowaliśmy treści i tematykę kursu językowego przygotowującego nas do wyjazdu zagranicznego. Z budżetu projektu, całkowicie finansowanego ze środków Unii Europejskiej, zakupiliśmy podręczniki i ćwiczenia do nauki języka angielskiego. Bardzo się cieszymy bo już od października rozpoczniemy, tematyczny 30 godzinny kurs przygotowawczy, który będzie trwał do lutego 2017 r.
Kilkoro z nas rozpoczęło bardzo ciekawe kursy na portalu eTwinning.
Spotkaliśmy się także z dyrektorem szkoły językowej, Panem Tomaszem Woźniakiem, który przedstawił i omówił rodzaje kursów językowych, ich szczegóły, zalety miejsc zakwaterowania oraz wiele ważnych aspektów pobytu i nauki podczas mobilności. Przekazał uczestnikom materiały z 5 najlepszych ośrodków szkół językowych z terenu UK.
Przed nami już niedługo wybór z bogatej oferty szkoleniowej kursów w UK, przystąpimy do deklaracji i rezerwacji określonych kursów.
Jesienią odbędziemy także zajęcia, podczas których zapoznamy się z kulturą i tradycjami Wielkiej Brytanii, a także zajęcia związane z przygotowaniem psychologicznym, z obawami i stresem, związanymi z pobytem za granicą. Na pewno otrzymamy cenne wskazówki, jak wzmocnić pewność siebie w okresie pobytu w UK.
Nasi nauczyciele – uczestnicy projektu – byli uczestnikami międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt pt. BILINGUAL EDUCATION – A STEP AHEAD, współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus Plus, która odbyła się 27 września 2016 w budynku Wydziału Filologicznego UŁ w Łodzi.


Już niedługo więcej o dalszych naszych działaniach.

Koordynator projektu
Jacek Matyszewski

 

  

    

  001 002

003 004

005 006

007 008

009 010

011 012

013 014

 

015 016

017 018

019 020

021 022

023 024

025 026

027 028

029 030

031 032

033 034

 

035 036

037 038

039 040

  001 002

003 004

005 006

007 008

009 010

011 012

013 014

 

015 016

017 018

019 020

021 022

023 024

025 026

027 028

029 030

031 032

033 034

 

035 036

037 038

039 040

031 032

033 034

 

035 036

037 038

039 040

011 012

013 014

 

015 016

017 018

019 020

  001 002

003 004

005 006

007 008

009 010

011 012

013 014

 

015 016

017 018

019 020

021 022

023 024

025 026

027 028

029 030

031 032

033 034

 

035 036

037 038

039 040

  001

011 012

013 014

 

015 016

017 018

019 020

021 022

023 024

025 026

027 028

029 030

031 032

033 034

 

035 036

037 038

039 040

031 032

033 034

 

035 036

037 038

039 040

011 012

013 014

 

015 016

017 018

 


2016.07.04 - Protokół Komisji Rekrutacyjnej

   Załącznik nr 1 do Protokołu Komisji Rekrutacyjnej


W terminie od 15.06.2016 do 28.06.2016 r. odbędzie się rekrutacja

do projektu Erasmus +, Akcja KA1 - Mobilność Kadry Szkolnej „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim, wg opublikowanego regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.

Nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o składanie niezbędnych kompletów dokumentów (do pobrania poniżej) w sekretariacie szkoły

do dnia 28 czerwca 2016 do godz. 15.00.

Informacje o regulaminie rekrutacji i niezbędne druki oraz formularze do udziału w projekcie zostały przesłane na adresy poczty elektronicznej nauczycieli, regulamin również jest dostępny w pokojach nauczycielskich do czasu zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu Jacka Matyszewskiego.

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji do projektu 2016 (doc)

Rezygnacja z projektu 2016 (doc)

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
 
 

2023 technikum braz
2022 technikum braz

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat   logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
 
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

20.09.2023 - kl. I
21.09.2023 - kl. II i kl. III
22.09.2023 - kl. lV i kl. V
16.11.2023 - kl. V
21.11.2023 - kl. IV

21.11.2023 - kl. l
23.11.2023 - kl. II i kl. III
20.12.2023 - kl. V
23.01.2024 - kl. II i kl. lII

24.01.2024 - kl. IV
25.01.2024 - kl. I
23.04.2024 - kl. I

24.04.2024 - kl. II i kl. lII
25.04.2024 - kl. IV

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl


zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

 

Ochrona danych osobowych

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Iwona Poganowska

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk