Edukacja dla bezpieczeństwa 2013 - 2014

 

Dzień Bezpieczeństwa

foto

Uczniowie klas 1 technik informatyk i technik elektryk w dniu 22.05.2014r. wzięli udział w Dniu Bezpieczeństwa zorganizowanym przez Wyższą Szkolę Handlową w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach przedsięwzięcia odbyła się debata dotycząca bezpieczeństwa w regionie piotrkowskim oraz pokazy sprzętu i technik działania m.in. Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim, Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Opiekę nad młodzieżą sprawowali: Beata Goździk, Sylwia Błoch, Iwona Drożdż, Magdalena Kaczmarzyk, Jacek Matyszewski.

25.04.2014r. – Kamieńsk, XXXVII Wojewódzkie Zawody Sportowo-Obronne „Sprawni jak żołnierze”

foto

Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej, strzelnicy Okręgowego Klubu Strzeleckiego „10-tka” i Stadionie Miejskim w Kamieńsku zostały przeprowadzone wojewódzkie zawody sportowo-obronne. Każdy uczestnik musiał sprawdzić się w „Teście sprawnościowym”, „Rzucie granatem”,„Strzelaniu”, „Biegu na orientację”, „Podtrzymywaniu życia - pierwszej pomocy przedmedycznej”. Suma zdobytyc przez drużynę  punktów decydowała o uzyskanym miejscu w zawodach.

Nasza reprezentacja w składzie:

dziewczęta:

Paulina Stańczyk – klasa 1THa,

Natalia Szafenberg – klasa 1THa,

Basia Łatarewicz – klasa 1THb

uplasowała się na 8. miejscu

chłopcy:

Rafał Białas – klasa 2MT,

Mateusz Niźnikowski – klasa 2TiE,

Mateusz Kubryn – klasa 1MT

uplasowała się na 11. miejscu.

Opiekun Beata Goździk

24.04.2014r. XXII Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK - etap rejonowy

foto

Na terenie Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim został przeprowadzony etap rejonowy MPP PCK – 2014.
Nasza reprezentacja w składzie:

Wiktor Wujek – klasa 2 TiE,

Sebastian Jóźwik – klasa 2 TiE,

Mateusz Markun – klasa 1TI,

Hubert Kwapisiewicz – klasa 1TI,

Angelika Ajdukiewicz – klasa 1TI,

uplasowała się na V miejscu.

Opiekun Szkolnego Koła PCK przy ZSP Nr 1

Beata Goździk

Zdjęcia wykonał Rafał Białas klasa 2MT

Na zdjęciu od lewej strony Wiktor, Mateusz, Hubert, Rafał, Angelika, Sebastian

Medal i czwarte miejsce na wojewódzkich zawodach strzeleckich

W poniedziałek na strzelnicy LOK w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się wojewódzkie zawody strzeleckie „O Srebrne Muszkiety – 2014” zorganizowane przez łódzkie Kuratorium Oświaty. W finale rywalizowało 10 trzyosobowych zespołów, reprezentujących swoje szkoły. Każdy uczestnik strzelał 30 razy do tarczy o wymiarach 154,4/112,4 mm, ustawionej w odległości 50 metrów. Uczniowie strzelali z karabinków sportowych o kalibrze 5,6 mm z zamkniętymi przyrządami celowniczymi i wadze do 5 kg, w ustalonym czasie strzelania – łącznie ze strzałami próbnymi do 30 minut.

Najlepiej spisali się uczniowie XLVII Liceum Ogólnokształcącego z Łodzi, wygrywając rywalizację wśród dziewcząt i chłopców. Drugie miejsce w kategorii dziewcząt zajęły uczennice Liceum Ogólnokształcącego CSM z Łodzi, na trzecim miejscu uplasowały się uczennice Zespołu Szkół Rzemiosła z Łodzi. Tuż poza podium znalazły się uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Tomaszowa Mazowieckiego w składzie: Martyna Mińszczak – klasa 4 technik teleinformatyk, Paulina Stańczyk – klasa 1 technik hotelarstwa, Natalia Szafenberg – klasa 1 technik hotelarstwa. W rywalizacji chłopców na drugim miejscu uplasowali się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z Tomaszowa Mazowieckiego, a na trzecim znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Tomaszowa Mazowieckiego w składzie: Jacek Białas – klasa 4 technik informatyk, Kamil Kącki – klasa 3 technik informatyk, Rafał Białas – klasa 2 technik mechatronik

Dla najlepszych drużyn i zawodnika Kuratorium Oświaty w Łodzi ufundowało nagrody: książki o historii Polski, albumy o najcenniejszych skarbach światowej kultury, piłki, rakiety do tenisa oraz pamiątkowe medale i puchary. Uczniowie XLVII LO będą reprezentować nasz region w finale ogólnopolskim zawodów „O Srebrne Muszkiety”, który zostanie rozegrany w Bydgoszczy.

 

Ja i moja Mała Ojczyzna – tradycje ziemi tomaszowskiej

ja i moja mala ojczyzna

Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim serdecznie zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tomaszowskiego do wzięcia udziału w IX powiatowym Konkursie Ja i moja Mała Ojczyzna - tradycje ziemi tomaszowskiej pod patronatem Starosty Powiatu Tomaszowskiego Piotra Kagankiewicza.

Opiekun konkursu w szkole Beata Goździk

Ojczyzna to kraj dzieciństwa(…)
to jest ta mała najbliższa ojczyzna
miasto miasteczko wieś
ulica dom podwórko(…)
Tadeusz Różewicz

OGŁOSZENIE
Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim
im. Teresy Gabrysiewicz-Krzysztofik
ogłasza
IX Powiatowy Konkurs Literacko-Plastyczny
„Ja i moja Mała Ojczyzna – tradycje ziemi tomaszowskiej”
pod patronatem
Starosty Powiatu Tomaszowskiego Piotra Kagankiewicza

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tomaszowskiego.
Uczestnicy mogą składać na adres biblioteki prace literackie (np. opowiadanie, esej, wiersz, rozprawka, list) lub plastyczne (np. plakat, rysunek, folder, album fotografii) tematycznie związane z hasłem konkursu.
Organizator w IX edycji Konkursu, chce zwrócić uwagę młodzieży na kulturę ludową i tradycje kultywowane w powiecie tomaszowskim. Chcielibyśmy przyczynić się do tego, aby ta twórczość, była poznawana, rozwijana i przekazywana z pokolenia na pokolenie, tak by uchronić ją przed zapomnieniem. Jednocześnie Organizator przez temat tegorocznej edycji Konkursu ma nadzieję przybliżyć osobę Oskara Kolberga, którego praca i dokonania w szczególny sposób doceniono poprzez ogłoszenie roku 2014 Rokiem Kolberga.
Prace – można nadsyłać lub składać osobiście do dnia 12. maja 2014r.do
Miejskiej Biblioteki Publicznej
ul. I. Mościckiego 6
97-200 Tomaszów Mazowiecki


Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody rzeczowe w czterech kategoriach:

- praca literacka: poezja i proza oraz praca plastyczna: rysunek i inna forma

- w podziale na dwie grupy wiekowe: uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi  17. czerwca 2014 r.
Informacji o konkursie udziela:
Monika Koselak: tel. (44) 724-67-39;   e-mail: instruktor@mbptomaszow.pl
Organizator serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie!
 

CEL KONKURSU
IX Powiatowego Konkursu literacko-plastycznego pt.:
„Ja i moja Mała Ojczyzna – tradycje ziemi tomaszowskiej”
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna
w Tomaszowie Mazowieckim
Patronat: Starosta Powiatu Tomaszowskiego – Piotr Kagankiewicz

Cel konkursu:
•    kształtowanie patriotyzmu lokalnego i tożsamości kulturowej młodzieży z powiatu tomaszowskiego;
•    przybliżenie tradycji ludowych i twórczych powiatu tomaszowskiego;
•    zwrócenie uwagi na rękodzieło ludowe i lokalne obyczaje w związku z obchodami Roku Oskara Kolberga;
•    integracja środowisk nauczycieli i uczniów wokół idei regionalizmu;
•    rozwijanie i promowanie talentów literackich i plastycznych młodzieży;
Regulamin docierać będzie do zainteresowanych za pośrednictwem bibliotek, szkół, ośrodków kultury, prasy i Internetu


 
REGULAMIN KONKURSU
IX Powiatowego Konkursu literacko-plastycznego pt.:
„Ja i moja Mała Ojczyzna – tradycje ziemi tomaszowskiej”
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna
w Tomaszowie Mazowieckim
Patronat: Starosta Powiatu Tomaszowskiego – Piotr Kagankiewicz

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tomaszowskiego;
2. Uczestnicy nadsyłają pracę związaną z tematem konkursu w dowolnejformie literackiej w 3 egzemplarzach (wydruk komputerowy) lub plastycznej (1egzemplarz) z zastrzeżeniem, że każdy uczestnik przedstawia jury tylko jedną pracę w wybranej przez siebie formie i kategorii.
3. Nadesłane prace muszą być wykonane samodzielnie - prace osób przywłaszczających sobie cudzy utwór lub jego fragment i podające go, jako własny nie będą oceniane (osoby nie będące autorami prac, które składają w konkursie ponoszą odpowiedzialność zgodnie z Ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z dn 23 lutego 1994 r. Nr 24, poz. 83, art. 115 ze zm.);
4. Prace konkursowe powinny być podpisane tylko pseudonimem autora.
Dane uczestnika takie jak: nazwisko i imię, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres instytucji, którą reprezentuje uczestnik (szkoła, biblioteka, dom kultury) należy umieścić w osobnej kopercie z tym samym pseudonimem.
5. Prace należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 12. maja 2014 r.na adres: Miejska Biblioteka Publiczna ul. I. Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki z dopiskiem na kopercie „Ja i moja Mała Ojczyzna”.
6. Prace uczestników będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych - w podziale na pracę literacką: poezję i prozę oraz pracę plastyczną: rysunek i inna forma plastyczna.
7. Oceną zajmie się Jury powołane przez Organizatora.
8. W konkursie przewidziane są po trzy nagrody rzeczowe w czterech kategoriach(literacka – proza i inna forma), plastyczna (rysunek i inna forma) w dwóch grupach wiekowych, Organizator może także przyznać wyróżnienia.
9. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnego wykorzystania, publikacji oraz eksponowania na wystawie pokonkursowej.
10. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 17. czerwca 2014 r.

powiat tomaszowski    MBP logo

Piąte strzelanie (niedziela) 30.03.2014r. - Szkolna Liga strzelecka ZSP Nr 1

foto

Już 07.04.2014r. (poniedziałek) na strzelnicy LOK w Tomaszowie Mazowieckim zostaną przeprowadzone wojewódzkie zawody strzeleckie O Srebrne Muszkiety - 2014 organizowane przez Kuratorium Oświaty w Łodzi pod patronatem Wojewody Łódzkiego przy wsparciu i pomocy Dyrektora Zarządu Wojewódzkiego LOK w Łodzi. W zawodach uczestniczą 3-osobowe zespoły, oddzielnie dziewczęta i chłopcy. Do finału centralnego awansuje tylko mistrz województwa. Naszą szkołę w etapie wojewódzkim, będą reprezentować medaliści etapu szkolnego Ligi Strzeleckiej. Przypominamy, że nasza drużyna strzelecka w tym roku szkolnym wygrała V Tomaszowskie Zawody Strzeleckie Młodzieży Szkolnej o puchar Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz.

Wyniki piątego spotkania Ligi strzeleckiej Mechanika  

dziewczęta:

Stańczyk Paulina, klasa 1 Ha, 59 punktów - 6pkt.
Mińszczak Martyna, klasa 4 TT, 51 punktów - 4pkt.
Łatarewicz Barbara, klasa 1 Hb

chłopcy:

Białas Jacek, klasa 4Tib, 62 punkty - 6pkt.
Kącki Kamil, klasa 3Ti, 60 punktów - 4pkt.
Białas Rafał, klasa 2 Mt, 57 punktów - 2pkt.

Wyniki punktacji generalnej Szkolnej Ligi strzeleckiej –

ZSP Nr 1 po piątym strzelaniu:

dziewczęta:
I   miejsce - Stańczyk Paulina, klasa 1 Technik hotelarstwa - 26 punktów
II  miejsce - Mińszczak Martyna, klasa 4 Technik teleinformatyk - 17 punktów                     
III miejsce - Szafenberg Natalia, klasa 1 Technik hotelarstwa - 15 punktów    
                    
chłopcy:
I miejsce - Białas Jacek, klasa 4 Technik informatyk - 20 punktów     
II miejsce - Kącki Kamil, klasa 3 Technik informatyk - 18 punktów     
III miejsce - Białas Rafał, klasa 2 Technik mechatronik - 15 punktów  

„Gorączka złota”

Szkolne Koło PCK przy ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim i w tym roku włącza się do ogólnopolskiej akcji PCK Gorączka złota. W ramach akcji nasza szkoła bierze udział w konkursie na Najlepszego zbieracza złota. Zbieramy złote monety o nominałach 1-, 2- i 5-groszowych, w terminie od marca do czerwca. Do Gorączki... zapraszamy indywidualnych zbieraczy złota, którzy otrzymają imienne podziękowania.
Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji, dzięki której dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej będą mogły uczestniczyć w wypoczynku letnim organizowanym przez Polski Czerwony Krzyż.

Opiekun Szkolnego Koła PCK
Beata Goździk

IV Turniej Kręglarski Klubów HDK PCK

foto

22 marca (sobota) nasi honorowi dawcy krwi walczyli w IV Turnieju Kręglarskim Klubów HDK PCK. Drużyna ZSP nr 1 w składzie Anna Gwizdoń - klasa 3Th, Marek Staroń - klasa 4Tia, Kamil Kącki - klasa 3Ti, Rafał Płaczek - klasa 3Ti uplasowała się na siódmym miejscu - między ZSP nr 2 i I LO. Indywidualnie najlepiej spisała się Ania, która wśród pań znalazła się na piątym miejscu.

Opiekun Szkolnego Koła PCK
Beata Goździk

Szkolna liga strzelecka ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz.

Wyniki kolejnego spotkania Ligi strzeleckiej Mechanika
niedziela 23 marca strzelnica LOK w Tomaszowie Mazowieckim
foto 

dziewczęta:

Stańczyk Paulina   klasa 1 Ha           59 punktów     - 6pkt.
Szafenberg Natalia   klasa 1 Ha        41 punktów     - 4pkt.
Mińszczak Martyna   klasa 4 TT       35 punktów     - 2pkt.

chłopcy:

Białas Jacek   klasa 4Tib                   56 punktów     - 4pkt.
Białas Rafał  klasa 2 Mt                    49 punktów     - 1pkt.
Kącki Kamil  klasa 3Ti                      60 punktów     - 6pkt.
Bijoch Cezary  klasa 3Tet                  50 punktów     - 2pkt.         

Wyniki punktacji generalnej Szkolnej Ligi strzeleckiej –

ZSP Nr 1 po czwartym strzelaniu:

dziewczęta:

I miejsce  Stańczyk Paulina   klasa 1 Ha      20 punktów
II miejsce Szafenberg Natalia   klasa 1 Ha    15 punktów    
III miejsce Mińszczak Martyna   klasa 4 TT  13 punktów                     

chłopcy:

I miejsce  Białas Jacek   klasa 4Tib       14 punktów     
I miejsce  Kącki Kamil  klasa 3Ti           14 punktów     
III miejsce  Białas Rafał  klasa 2 Mt       13 punktów     

Szkolna liga strzelecka – trzecie strzelanie

 Wyniki kolejnego spotkania Ligi strzeleckiej Mechanika

niedziela 16 marca strzelnica LOK w Tomaszowie Mazowieckim

dziewczęta:
Stańczyk Paulina     klasa 1 Ha     57 punktów     - 6pkt.
Szafenberg Natalia   klasa 1 Ha     45 punktów     - 3pkt.
Mińszczak Martyna  klasa 4 TT     45 punktów     - 3pkt.
chłopcy:
Białas Jacek   klasa 4Tib               65 punktów     - 6pkt.
Białas Rafał  klasa 2 Mt                 55 punktów     - 3pkt.
Kącki Kamil  klasa 3Ti                   55 punktów     - 3pkt.
Płaczek Rafał  klasa 3Ti                49 punktów      - 1pkt.
Staroń Marek  klasa 4Tia               44 punkty        - 1pkt.
Bijoch Cezary  klasa 3Tet              43 punkty        - 1pkt.       
 
Wyniki punktacji generalnej Szkolnej Ligi strzeleckiej –                                 
ZSP Nr 1 po trzecim strzelaniu:
dziewczęta:
I miejsce  Stańczyk Paulina      klasa 1 Ha      14 punktów
II miejsce Mińszczak Martyna   klasa 4 TT       11 punktów    
II miejsce Szafenberg Natalia    klasa 1 Ha       11 punktów   
               
chłopcy:
I miejsce  Białas Rafał     klasa 2 Mt          12 punktów    
II miejsce  Białas Jacek   klasa 4Tib          10 punktów    
III miejsce  Kącki Kamil   klasa 3Ti             8 punktów    
Opiekun mgr Beata Goździk
 
 

Szkolna liga strzelecka - ZSP nr 1

W niedzielę, 02.03.2014r., na strzelnicy LOK w Tomaszowie Maz. ruszyła nasza szkolna liga strzelecka. Zajęcia będą realizowane cyklicznie do połowy kwietnia (ok. 5 spotkań). Młodzież strzela z broni kbks do tarczy (154,4 x 112,4), z odległości 50 m, w pozycji leżącej z podpórką, oddając po 10 strzałów, w tym 3 traktowane jako próbne. Punktacja jest prowadzona osobno w kategorii dziewcząt i chłopców.

Po pierwszym strzelaniu
chłopcy:

Kubryn Mateusz – klasa 1 Mt – 69 punktów
Białas Rafał – klasa 2 Mt – 65 punktów
Białas Jacek – klasa 4 Tib – 64 punkty
Koziatek Jakub – klasa 4 Tt – 53 punkty
 
dziewczęta:
Mińszczak Martyna – klasa 4 Tt – 68 punktów
Stańczyk Paulina – klasa 1 Tha – 68 punktów
Szafenberg Natalia – klasa 1 Tha – 67 punktów

Trzy najlepsze osoby w każdej kategorii utworzą drużyny strzeleckie, które będą reprezentowały naszą szkołę w vwojewódzkich zawodach strzeleckich "O srebrne muszkiety - 2014"


Etap miejski OTWP

 
14 lutego w siedzibie OSP Tomaszów Mazowiecki został przeprowadzony etap miejski
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
.
Naszą szkołę reprezentowali zwycięzcy etapu szkolnego z następującymi wynikami:
III miejsce po części pisemnej zajął Rafał Sobkiewicz, uczeń klasy 3 Mt i przeszedł do finału. Z części ustnej uzyskał drugi wynik, ale suma uzyskanych punktów nie wystarczyła na awans.
Po części pisemnej IV miejsce zajął Damian Mierzejewski, uczeń klasy 1Met i nie awansował do etapu ustnego.

Laureaci etapu szkolnego
 

Po dogrywce w etapie szkolnym Wśród klas pierwszych
I miejsce: Rafał Sobkiewicz - 3 Mt I miejsce: Damian Mierzejewski - 1Met
II miejsce: Szymon Goljat - 3 Mt II miejsce: Piotr Frandzel - 1Met
III miejsce: Karol Matera - 3 Mt III miejsce: Maciej Biedrowski - 1Ti
 
Opiekun
Beata GoździkWyniki
Etapu szkolnego  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

32 punkty:
Szymon Goljat 3 Mt,
Karol Matera 3 Mt,
Rafał Sobkiewicz 3 Mt   
             


Damian Mierzejewski 1Met - 31 punktów Piotr Frandzel 1Met - 30 punktów   
Maciej Biedrowski 1Ti - 29 punktów Robert Goździk 4Tia - 28 punktów
Agnieszka Bigos 1H - 28 punktów Mateusz Markun 1Ti - 26 punktów   
Sylwia Goska 1Hb - 25 punktów   Dominik Jędrychowicz 1Mt - 24 punkty  
Łukasz Deredas 2E - 24 punkty  Patrycja Karwat 1Hb - 22 punkty
Mateusz Pacocha 1Ti - 22 punkty  Hubert  Kwapisiewicz 1Ti - 22 punkty 
Mateusz Kubryn 1Mt - 21 punktów  Marcin Kotynia 1Mt - 21 punktów
Mateusz Chylewski 1Ti - 21 punktów Maciej Fronckiewicz 1TiT - 20 punktów
Sebastian Kobierski 1Mt - 19 punktów  Przemysław Sęk 1Mt - 19  punktów   
Kamil Tasarz 1TiT - 18  punktów     Łukasz Kowalski 1TiT - 17 punktów
Artur Sobczyk 1Ti - 16 punktów Bartłomiej Rochala 1Ti - 13 punktów

(14.02.2014r.) Do etapu miejskiego zakwalifikowali się: Szymon Goljat 3 Mt, Karol Matera 3 Mt, Rafał Sobkiewicz 3 Mt,  Damian Mierzejewski 1 Met.  Etap szkolny
Ogólnopolskiego Turnieju  Wiedzy  Pożarniczej
odbędzie się 10.02.2014 r. (poniedziałek) na 4 godzinie lekcyjnej
w pracowni 33Uczestnicy: Pierwsze 10 osób - finaliści etapu szkolnego 2012/2013

1. Robert Goździk  4 Tia 2. Rafał Sobkiewicz 3 Mt 3 Mateusz Goleski 4EM 
4. Karol Matera 3 Mt  5. Szymon Goljat  3 Mt  6. Dominik Żądło 2M
7. Patryk Wróbel 2TiE 8. Kacper Orzechowski 2Ti 9. Mateusz Mazur 2TiE
10. Łukasz Deredas 2E      


Klasy I

1. Sylwia Goska 1Hb  2. Patrycja Karwat 1Hb  3. Agnieszka Bigos 1H
4. Sebastian Kobierski 1Mt    5. Przemysław Sęk 1Mt   6. Mateusz Kubryn 1Mt
7. Marcin Kotynia 1Mt     8. Piotr Frandzel 1Met 9. Damian Mierzejewski 1Mt
10. Kamil Tasarz 1TiT   11. Przemysław Owsianka 1TiT 12. Łukasz Kowalski 1TiT
14. Maciej Fronckiewicz 1TiT 15. Michała Biegała 1TiT 16.  Mateusz Markun 1Ti
17. Maciej Biedrowski 1Ti       18. Mateusz Pacocha 1 Ti     19. Artur Sobczyk 1Ti
20. Mateusz Chylewski 1Ti    20. Mateusz Kwapisiewicz 1Ti 21. Bartłomiej Rochala 1TiOgólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

 
13 grudnia 2013r. w siedzibie Zarządu Rejonowego PCK w Tomaszowie Mazowieckim został przeprowadzony etap rejonowy XXII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża.
Naszą szkołę reprezentowała Monika Palacz, która zajęła czwarte miejsce.
Gratulujemy!

Wcześniej odbyła się dogrywka etapu szkolnego. Oto jej wyniki:
1 miejsce - Monika Palacz klasa 1THa,
2 miejsce - Angelika Ajdukiewicz 1Ti,
3 miejsce - Kamila Stawicka klasa 1THb, Olaf Orenc klasa 1Ti      
Opiekun Beata Goździk


Program badawczo-edukacyjny "Mądre żywienie, zdrowe pokolenie"

9 grudnia 2013r. ogłoszono wyniki konkursu na redaktorów portalu www.zdrowepokolenie.com.pl organizowanego przez Polskie Towarzystwo Dietetyki. Do konkursu zgłoszono ponad 600 prac, a nasi reprezentanci znaleźli się poza pierwszą trójką.
Zapraszamy do obejrzenia pracy konkursowej przygotowanej przez uczniów klasy 2 TEt: Sebastiana Jóźwika, Bartłomieja Liwczyńskiego i Arkadiusza Goleskiego. Jest to film "Od dziś zaczynamy mądre żywienie" z akcji przeprowadzonej w naszej szkole przez uczniów klasy 4 THa z okazji Światowego Dnia Żywności i Walki z Głodem.

opiekun Beata Goździk

 

Zapraszamy na spotkanie w Naszej szkole 
6.12.2013r. (piątek)  godzina 12.10  JEDNOSTKA STRZELECKA 1002

Zdjęcia z zajęcia na strzelnicy 01.12.2013r. (uczniowie klas 1MT, 1MET, 1TI, 1E)

 


Zajęcia na strzelnicy

 
Zdjęcia z zajęć na strzelnicy LOK w Tomaszowie Mazowieckim  24.11.2013r. (niedziela)
W zajęciach wzięli udział uczniowie klas: 2TIE, 1MT, 1MET, 1Ti
Zapraszam na zajęcia w niedzielę 01.12.2013r.
Beata Goździk
  

Dni HDK i 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa


22.11.2013r. Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Tomaszowie Mazowieckim zorganizował uroczystość z okazji Dni HDK i 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa. Było wiele podziękowań i wyróżnień. Podziękowano również honorowym krwiodawcom z naszej szkoły.
Beata Goździk

 


 

Czerwonokrzyska gwiazdka 2013

 

Wolontariusze Szkolnego Koła PCK przy ZSP nr 1
Grudzień w Polskim Czerwonym Krzyżu upływa pod znakiem "Czerwonokrzyskiej gwiazdki". Młodzież z naszej szkoły dołączy do kwestujących na terenie tomaszowskich sklepów. Akcja będzie polegała na zbiórce pieniędzy przy kasach do puszek ze znakiem czerwonego krzyża. Klienci będą mogli wkładać artykuły rzeczowe lub żywnościowe do specjalnych, oznakowanych koszy.
Z zebranych produktów i pieniędzy zostaną przygotowane paczki dla potrzebujących.
Wśród wolontariuszy znaleźli się również uczniowie naszej szkoły:
Klasa I THa  i klasa I THb
1. Anna Bernacka
2. Klaudia Ciach
3. Olga Karasińska
4. Marta Goździk
5. Paulina Stańczyk
6. Monika Palacz
7. Natalia Szafenberg
8. Aleksandra Żegota
9. Angelika Piórecka
1. Patrycja Galińska
2. Marlena Koczywąs
3. Karolina Pekról
4. Sylwia Kujawska
5. Karolina Pietrzak
6. Natalia Woraczek

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w akcji - zebranie organizacyjne odbędzie się 22 listopada br. o godzinie 17.00 w siedzibie Zarządu Rejonowego PCK w Tomaszowie Mazowieckim, Al. M. J. Piłsudskiego 34.
Opiekun Szkolnego Koła PCK przy ZSP nr 1    
Beata Goździk

Ogólnopolska Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża

 

W etapie szkolnym XXII edycji olimpiady - listopad 2013 - wzięło udział 82 uczniów naszej szkoły - z klasy: 1THa - 26 osób, 1THb - 22 osoby, 1TiT - 4 osoby, 4THa - 9 osób, 1Mt - 6 osób, 1Met - 7 osób i 1Ti - 8 osób.


Oto wyniki:
17 punktów: Monika Palacz - klasa 1THa, Angelika Ajdukiewicz 1Ti,
16 punktów: Kamila Stawicka - klasa 1THb, Patrycja Karwat - klasa 1THb, Konrad Bernaciak - klasa 1MET, Olaf Orenc - klasa 1Ti,

15 punktów: Karolina Robak - klasa 1Ti, Dominika Kasprzyk - klasa 1THa, Sylwia Turoboś - klasa 1THb, Angelika Piórecka - klasa 1THa, Aleksandra Żegota - klasa 1THa, Ewelina Stępowska - klasa 1THa, Bartłomiej Kuźba - 1Ti, Artur Sobczyk - 1Ti, Kamil Owczarek - klasa 1MT, Łukasz Koziarski - klasa 1Mt.
Przewidziana jest dogrywka dla osób, które uzyskały 17-16 punktów. Najlepszy uczeń będzie reprezentował szkołę w finale rejonowym, który odbędzie się około 13 grudnia br. w siedzibie Zarządu Rejonowego PCK w Tomaszowie Mazowieckim, Al. M. J. Piłsudskiego 34.
Organizator Etapu szkolnego olimpiady
Beata Goździk
 

Zajęcia na strzelnicy

Dla młodzieży naszej szkoły zostały zorganizowane zajęcia na strzelnicy. Odbędą się one 24.11.2013r., o godz. 10:00 (niedziela) na strzelnicy Ligi Obrony Kraju przy ul. Św. Antoniego 114 w Tomaszowie Mazowieckim.
Uczestnicy:
Klasa 2TIE: Michał Bolarczyk, Błażej Borowski, Tomasz Izbiński, Sebastian Kozłowski, Filip Wojciechowski, Damian Żochowski,
Klasa 1MT: Jakub Stańdo, Bartłomiej Grad, Dawid Mucha, Łukasz Jura, Damian Konewka
Klasa 1MET: Tomasz Życzyński, Damian Śliwiński, Krzysztof Ludziejewski, Kacper Taurzeski, Adrian Rychwalski,
Klasa 1Ti: Mateusz Markun, Mateusz Brożyna, Mateusz Chylewski,


 

Konkurs Plastyczny "Kultura Bezpieczeństwa"

7 listopada 2013r., w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, odbyło się uroczyste podsumowanie II Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego "Kultura Bezpieczeństwa".
Na konkurs przyjmowane były prace plastyczne wykonane dowolną techniką (ołówek, kredka, farby, kolaż, itp.) na karcie formatu A3.  Temat pracy musiał dotyczyć prawa pracy, technologicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, ochrony ppoż, lub zasad udzielania pierwszej pomocy.
Naszą szkołę reprezentowała w konkursie  uczennica klasy I Ti Angelika Ajdukiewicz
z pracą o ergonomii w miejscu pracy.
W trakcie podsumowania nagrodzono autorów najlepszych prac, a także wręczono upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnej edycji konkursu.
Opiekun Beata Goździk
Na zdjęciu:
Nadinspektor Pracy w Sekcji Prewencji i Promocji  Dariusz Borowiecki
Uczennica klasy 1 Ti  Angelika Ajdukiewicz
Okręgowy Inspektor Pracy mgr inż. Andrzej Świderski

 


 

Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem

 
I w tym roku członkowie Szkolnego Koła PCK włączyli się w "Kampanię walki z głodem Polskiego Czerwonego Krzyża". Przygotowania do akcji rozpoczęliśmy już w połowie września. Było wiele ciekawych pomysłów, ale chcieliśmy wszystkich pozytywnie zaskoczyć i tak powstała idea - gofry z prażonymi jabłkami. Zrobiliśmy rozeznanie, jak ten pomysł będzie odebrany przez społeczność szkolną i dopiero po pozytywnych reakcjach i akceptacji dyrekcji szkoły zabraliśmy się z panią prof. Roksaną Mazurek i klasą 4THa do realizacji projektu. 16 października, od godziny 8:00 trwały przygotowania: obieranie jabłek, prażenie jabłek, robienie ciasta, pieczenie itd. Na godzinę 10:30 byliśmy gotowi.
Nie spodziewaliśmy się takiego zainteresowania.
Pieniądze, które udało nam się zebrać podczas akcji zostaną przekazane do Rejonowego Oddziału PCK w Tomaszowie Mazowieckim.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczniów szkoły, którzy włączyli się w kampanię, a zwłaszcza klasie 4THa za kreatywność i pracowitość
wychowawca klasy Beata Goździk

 


 

Program badawczo-edukacyjny „Mądre Żywienie, Zdrowe Pokolenie”

 

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w programie i konkursie na redaktorów portalu www.zdrowepokolenie.com.pl  organizowanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki.
Uczniowie przygotowują wpis na bloga na temat „Od dziś zaczynamy mądre żywienie” w dowolnej formie pozostającej w zakresie wpisu blogowego (np. fotostory, felieton, reportaż, komiks, sonda, videoblog – czyli krótki film).
Do wygrania są między innymi: sprzęt sportowy dla szkół o wartości: za zajęcie I miejsca 5000 zł, za zajęcie II miejsca 3000 zł oraz za zajęcie III miejsca 2000 zł, zestawy kosmetyków marki Under Twenty
od Laboratorium Kosmetycznego dr Irena ERIS dla wszystkich uczniów z klasy, z której pochodzą autorzy 3 najwyżej ocenionych prac. Autorzy najwyżej ocenionych przez Jury prac wygrają dla siebie super nowoczesne tablety – niezbędne akcesoria mobilnego dziennikarza-blogera, oraz zostaną zaproszeni do redagowania własnego bloga na platformie www.zdrowepokolenie.com.pl

5.10.2013r - IV Tomaszowskie Zawody strzeleckie HDK

 

Reprezentacja naszej szkoły, w składzie: Martyna Mińszczak - klasa 4 TT, Jacek Białas  - klasa 4 TIb, Daniel Piątek - klasa 4 TIa wzięła udział w IV Tomaszowskim Turnieju Strzeleckim HDK, organizowanym przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Tomaszowie Mazowieckim i Ligę Obrony Kraju Koło Tomaszów Mazowiecki. Wszyscy uczestnicy zawodów strzelali z karabinu małokalibrowego bocznego zapłonu do tarczy w odległości 50 m (3 strzały próbne i 10 ocenianych). Nasza drużyna - w punktacji ogólnej
- uplasowała się na II miejscu, ale indywidualnie wśród kobiet zwyciężyła Martyna Mińszczak, a wśród mężczyzn Jacek Białas.


Dyrektor Pan Dariusz Kwiatkowski i wicedyrektor Pani Jolanta Nikodemska podziękowali młodzieży za godne reprezentowanie szkoły. 


2013.09.7-8 – V Tomaszowskie Zawody Strzeleckie

 

7.09.2013r. (sobota) na strzelnicy Ligi Obrony Kraju odbyły się dyplomTomaszowskie Zawody Strzeleckie Młodzieży Szkolnej o puchar Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. Reprezentacja naszej szkoły w składzie: 

Natalia Szafenberg - klasa ITHa, 
Jacek Białas - klasa IV Tib, 
Rafał Białas - klasa II MT, 
Cezary Bijoch - klasa III Tet
"wystrzelała" 1. miejsce.
 
8.09.2013r. (niedziela) na Pikniku Samorządowym "Lokalni, niebanalni" zostały oficjalnie potwierdzone wyniki i wręczone nagrody, dyplomy oraz puchary.

zawodyopiekun Beata Goździk

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl