Wymagane dokumenty 2022

1. zgłoszenie kandydata - drukowane po zalogowaniu i dokonaniu wyboru preferencji bezpośrednio ze strony rekrutacyjnej składane w  szkole pierwszego wyboru lub dostarczone drogą elektroniczną (podpisane elektronicznie przez rodzica/opiekuna);
2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
3. zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty;
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym  zawodzie;
5. zaświadczenie od lekarza medycyny sportowej – oddział przygotowania wojskowego
6. fotografie 2szt. (imię nazwisko, klasa podpis na odwrocie)
7. karta i bilans zdrowia.
8. klauzula informacyjna dla uczniów/rodziców
9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl