Egzamin kadetów „Mechanika”.

Kadeci klasy mundurowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim przystąpili do egzaminu końcowego, składającego się części teoretycznej i praktycznej. Po zaliczeniu części pierwszej, swoje praktyczne umiejętności kadeci zaprezentowali na terenie kompleksu koszarowego 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, pod nadzorem instruktorów z 7bkpow.
Do egzaminu przystąpiło 32 kadetów z klasy czwartej. Komisja egzaminacyjna przeprowadziła test wiedzy teoretycznej, składający się z 30 pytań z zakresu realizowanego w ciągu trzech semestrów nauki programu Edukacja Wojskowa, a następnie kadeci poddani zostali sprawdzianowi umiejętności praktycznych, zdobytych podczas zajęć prowadzonych w ramach wojskowych dni szkoleniowych. Egzamin praktyczny odbywał się w podziale na podgrupy w formie ścieżki taktycznej z wykorzystaniem obiektów do szkolenia taktyczno – ogniowego w Tomaszowie Mazowieckim. Uzyskanie pozytywnej oceny z części teoretycznej i praktycznej, będzie stanowiło podstawę do otrzymania przez kadetów – absolwentów szkoły, certyfikatów uprawniających do uzyskania dodatkowych punktów, w trakcie prowadzonych rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów aplikujących do akademii wojskowych oraz korpusu szeregowych zawodowych. Dla tych ostatnich, dodatkowo pozwala na skrócenie szkolenia przygotowawczego do służby w korpusie szeregowych zawodowych, oraz po zaliczeniu egzaminu sprawnościowego pierwszeństwo przy wcieleniu do służby w wybranej jednostce wojskowej.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

001  002

003  004

005  006

 

Places worth seeing in Tomaszów Maz.

Tak zatytułowany multimedialny konkurs j.angielskiego odbył się 02.12.21r. Celami tego konkursu było rozwijanie talentów oraz propagowanie znajomości języka angielskiego wśród uczniów, zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy o ciekawych miejscach w Tomaszowie Maz., promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.

Spośród prac wyróżnione i nagrodzone zostały trzy prezentacje multimedialne, które przygotowali:

Pietrzak Patryk 4E
Sołtysiak Filip 4E
Antosiak Michał 3Iwp

Nagrodzonym gratulujemy!

Wroniszewska Marta

konkurs001

Potyczki Algorytmiczne - Otwarty ogólnopolski konkurs programistyczny

Konkurs ten jest najstarszym internetowym konkursem algorytmiczno-programistycznym adresowanym do wszystkich interesujących się algorytmiką i programowaniem – uczniów, studentów, zawodowców i amatorów. Zadania konkursowe są tak dobrane, że każdy znajdzie dla siebie coś interesującego i wartego pomyślenia niezależnie od posiadanej wiedzy i umiejętności. Z drugiej strony najlepsi będą musieli wykazać się kunsztem na miarę najbardziej prestiżowych, światowych konkursów programistycznych. Wszyscy dotychczasowi zwycięzcy konkursu mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w późniejszym życiu zawodowym.

Rejestracja on-line do konkursu ruszyła 1 grudnia 2021 r. W tym roku po raz drugi rusza “dywizja C”, którą adresujemy do osób stawiających swoje pierwsze kroki w konkursach algorytmiczno-programistycznych.

„Potyczki Algorytmiczne 2021” składać się będą z dwóch etapów:

·  zdalnego – odbywającego się w dniach od 6 grudnia do 12 grudnia 2021 roku, składającego się z 5 rund rozgrywanych za pośrednictwem Internetu, w ramach których uczestnicy będą mieli każdorazowo do rozwiązania zadania polegające na napisaniu programu komputerowego rozwiązującego zadany problem algorytmiczny;
·  wielkiego finału – rozgrywanego stacjonarnie w Gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w dniach 22-23 stycznia 2022 roku. Do finału zostanie zakwalifikowanych 20 zawodników.

Na najlepszych zawodników czekają nagrody rzeczowe. Dodatkowo, jak co roku, 256 osób otrzyma kultową koszulkę Potyczek Algorytmicznych 2021.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, opis przebiegu zawodów oraz link do rejestracji dostępne są na stronie internetowej https://potyczki.mimuw.edu.pl.

Sponsorem głównym tegorocznej edycji jest firma Huawei, a partnerami - Atende S.A. oraz Digital Technology Poland.

Warsztaty i laboratoria dla uczniów ZSP 1 na Politechnice Łódzkiej

W dniu 7.12 na terenie Politechniki Łódzkiej odbyły się warsztaty i laboratoria w ramach współpracy Powiatu Tomaszowskiego/ZSP1, a Politechniką Łódzką i realizacji projektów unijnych przez Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki. Po wystąpieniu rektora uczniowie brali udział w zajęciach poświęconych m.in. Termowizji, Drukarek 3D i sieci 5G.

Zarówno wystąpienie rektora jak i pozostałe zajęcia, były transmitowane online, dzięki temu uczniowie klas informatycznych i elektronicznych, którzy pozostali w szkole, mogli zdalnie uczestniczyć w tych zajęciach.

002

005 012

015 026

 

 

Akcja Ciasto

W dniach 6 i 7 grudnia 2020 r. w naszej szkole odbyła się mikołajkowa "Akcja ciasto". Do akcji bardzo chętnie włączyli się uczniowie klasy 1 E, 1 Ic, 1 Iw,  1 MEt, 1 Mt, 2 I, 2 IH, 2 MEt, 3 IT, 3 Iwp, 3 Mtw, 4 H, 4 MEt, 4 Mt i obsługująca całość klasa 3 Hp. Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy piekli i kupowali nasze słodkości bardzo dziękujemy. Cały dochód ze sprzedaży ciast przeznaczamy na upominki gwiazdkowe dla wychowanków Domu Dziecka oraz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim.

Przygotowaniem i organizacją stoiska oraz nadzorowaniem sprzedaży zajęli się nauczyciele Hanna Drewniak, Małgorzata Wuls, Beata Chwalińska i Magdalena Piotrowska.
Organizatorem akcji był Samorząd Uczniowski z opiekunami Iwoną Poganowską, Jackiem Mrozickim i Martą Zieją.

001

002 003

Mikołajki 2021

Dnia 6 grudnia w szkole obchodzono Mikołajki. Dyrekcja szkoły, Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców złożyli życzenia nauczycielem, pracownikom szkoły oraz uczniom. Samorząd Uczniowski udał się ze słodkościami do Starostwa Powiatowego.
 001 002
 
003  004
 
017 018

11 MEDALI DLA UCZNIÓW ZSP nr 1 w II Olimpiadzie Powiatu Tomaszowskiego dzieci i młodzieży szkolnej w lekkiej atletyce – Spała 2021

Sztafeta 4x200m dziewcząt Halowe Mistrzynie Powiatu w składzie:

Monika Rutowicz uczennica klasy 2Mtw,
Anita Dzięcioł uczennica klasy 1Iw,
Sylwia Pawlik uczennica klasy 1Iw,
Kaja Kozar uczennica klasy 3Iwp.

Sztafeta 4x200m chłopców na drugim miejscu w składzie:

Bartłomiej Strzelecki uczeń klasy 1Iw,
Oliwier Chmiel uczeń klasy 3Mtw,
Mateusz Wójciak uczeń klasy 3Ep,
Wojciech Wawrzyniak uczeń klasy 3Mtp.

Indywidualnie:

Halowa Mistrzyni Powiatu w biegu na 60m Monika Rutowicz uczennica klasy 2Mtw,
Halowy Mistrz Powiatu w skoku w dal Dawid Pyśka uczeń klasy 4Iw,
II miejsce w biegu na 200m Bartłomiej Strzelecki uczeń klasy 1Iw,
II miejsce w pchnięciu kulą Wiktoria Wajszczyk uczennica klasy 4H,
II miejsce w biegu na 60m Mateusz Kosylak uczeń klasy 3It,
II miejsce w pchnięciu kulą Filip Małocha uczeń klasy 3Mtw,
III miejsce w biegu na 60m Dawid Pyśka uczeń klasy 4Iw,
III miejsce w skoku w dal Mateusz Kosylak uczeń klasy 3It,
III miejsce w biegu na 1500m Patryk Pietrzak uczeń klasy 4E.

Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie i piękną walkę!

001

002

003 004

 

UWAGA!

Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązują obostrzenia pandemiczne i obowiązkowe jest noszenie maseczek na wszystkich przerwach.

🧍↔️🧍         😷          🚫🤦          🧼🖐⏲

 

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl