Drugi dzień szklenia kadetów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączność, indywidualne wyposażenie medyczne oraz maskowanie, organizacja i zabezpieczenie stanowiska ogniowego to zasadnicze elementy drugiego dnia szkolenia praktycznego tomaszowskich kadetów.
Zajęcia rozpoczęły się od pracy na radiostacjach przenośnych małej mocy. Kadeci musieli za ich pośrednictwem nawiązać łączność w celu zapewnienia obiegu informacji między dowódcami zespołów podczas ćwiczeń w okresie pokoju. Następnie nasi kadeci przeszli do pracy na przewodowych środkach łączności i prowadzenia za ich pośrednictwem rozmów korzystając z ustalonych wcześniej kryptonimów i cyfrowych numerów rozpoznawczych. Kolejnym elementem szkolenia były ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem indywidualnego wyposażenia medycznego. Zajęcia zakończyły się czynnościami praktycznymi związanymi z organizacją i zabezpieczeniem stanowiska ogniowego oraz maskowaniem żołnierza.

mjr rez. Sławomir Miszczuk

001 005

006  007

002 003 004

Szkolenie kadetów certyfikowanych klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Kadeci klasy trzeciej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim rozpoczęli pięciodniowy obóz szkoleniowy w ramach programu certyfikowanych klas wojskowych.
Szkolenie rozpoczęła zbiórka pododdziału kadetów, w trakcie której dowódca 7 batalionu kawalerii powietrznej ppłk Maciej Bańkowski omówił główne cele szkoleniowe stojące przed kadetami oraz podkreślił ważną rolę jaką odgrywa edukacja wojskowa we współczesnym systemie obrony ojczyzny.

Pierwszy dzień szkolenia upłynął pod znakiem taktyki i szkolenia strzeleckiego. Pod okiem instruktorów z 7 batalionu kawalerii powietrznej nasi kadeci doskonalili umiejętności przyjmowania postaw strzeleckich, strzelania z wykorzystaniem symulatora „Śnieżnik” oraz przygotowania się do działań na polu walki. W drugiej części zajęć kadeci ćwiczyli poruszanie na polu walki, szyki patrolowe oraz wybrane sygnały dowodzenia.

mjr rez. Sławomir Miszczuk

001  002

003  004

Kadeci Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim podczas majowego święta.

Punktualnie o godzinie 9.00, mszą świętą w intencji ojczyzny, w kościele p.w. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim,  rozpoczęły się uroczyste obchody 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Po zakończeniu mszy świętej, nastąpił przemarsz kompanii honorowej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz przybyłych na uroczystości pocztów sztandarowych, pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Po przywitaniu uczestników uroczystości pieśnią patriotyczną przez chór "Artis Gaudium", odegrany został hymn państwowy, po którym poczet flagowy żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej podniósł flagę państwową na maszt. W imieniu prezydenta miasta Marcina Witko, który reprezentował mieszkańców Tomaszowa na uroczystościach centralnych w Warszawie, głos zabrała wiceprezydent Izabela Śliwińska.                
Po zakończeniu przemówień i okolicznościowych rozkazów o wyróżnieniach, odczytany został Apel Pamięci, a przybyłe na uroczystości delegacje złożyły pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki wiązanki kwiatów.
Uroczystości zakończyła defilada, w której uczestniczyły trzy pododdziały kadetów reprezentujących naszą szkołę wraz z pocztem sztandarowym.

001  005

006 012

016  022

Konkurs "Zawodowiec Mechanika" klas czwartych rozstrzygnięty!

Tytuł "Zawodowca Mechanika klas czwartych" 2021/2022 oraz główną nagrodę otrzymała Natalia Karkowska uczennica klasy hotelarskiej, która najlepiej zdała egzaminy zawodowe oraz uzyskała najlepsze oceny końcowe z przedmiotów zawodowych.

Wyróżnienia oraz nagrody otrzymali Adrian Pasik i Kacper Antkowicz, obaj uczniowie klasy mechanicznej. Nagrody wręczyli: dyrektor szkoły Dariusz Kwiatkowski, Witold Mazurek Przewodniczący Rady Rodziców oraz Arkadiusz Świątek Koordynator konkursu.

Nagrody w konkursie zostały zakupione z wpłat na Radę Rodziców przy ZSP1.

Nagrodzonym serdecznie gratuluję, a uczniów młodszych klas zachęcam do osiągania jak najlepszych ocen z przedmiotów zawodowych i jak najlepszego zdania egzaminów zawodowych.

Podsumowanie "Zawodowca Mechanika" klas II i III już w czerwcu.

zdj. Michał Skalski 3Icp

z001  z002

Uroczyste zakończenie roku klas czwartych

29 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas czwartych. Z Mechanikiem pożegnało się sześć klas maturalnych.

Pan dyrektor Dariusz Kwiatkowski w murach szkoły powitał gości: pana Laszka Ogórka – Wicestarostę Tomaszowskiego, pana Leona Karwata – Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, panią Beatę Stańczyk – Naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu, płk. dr. inż. Mariusza Pawluka - Dowódcę 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, st. chor. sztab. Jacka Nikodemskiego – starszego podoficera dowództwa 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, ppłk. Macieja Bańkowskiego – dowódcę 7 batalionu kawalerii powietrznej, st. chor. sztab. Andrzeja Klepacza – starszego podoficera dowództwa 7 batalionu kawalerii powietrznej oraz mjr. Pawła Jędrycha – zastępcę Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tomaszowie Maz.

W czasie uroczystości nagrodzono uczniów wyróżniających się nie tylko bardzo dobrymi ocenami i wysoką frekwencją, ale także zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły i osiągających sukcesy sportowe.

Dyrekcja, zaproszeni goście, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski życzyli maturzystom najlepszych wyników na zbliżającym się egzaminie dojrzałości, kontynuowania nauki na wybranych uczelniach wyższych i sukcesów w pracy zawodowej. Uczniowie klas czwartych i ich rodzice podziękowali dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom za pracę, zaangażowanie i wielki wysiłek włożony w kształcenie i wychowanie młodzieży.

Uroczystość zakończył występ przygotowany przez uczniów klas trzecich po gimnazjum.

002  012

013  014

015  019

024

040  039

057

 

Marsz Żywych 2022


Dnia 28 kwietnia 2022 uczniowie klas 3 Iwp, 3 MEp i 2 Mtw wraz z opiekunami panią Iwoną Poganowską i panem Jackiem Mrozickim wzięli udział w Marszu Żywych z Auschwitz do Birkenau. Żydzi z różnych krajów uczcili ofiary Holokaustu. Sygnałem do wymarszu był dźwięk szofaru, instrumentu liturgicznego z baraniego rogu. Przemarsz trzykilometrową „drogą śmierci” pomiędzy obozami jest wyrazem hołdu, jaki uczestnicy składają ofiarom Holokaustu. Według organizatorów z międzynarodowej organizacji March of the Living w wydarzeniu wzięło udział około 2 tysięcy młodych uczestników, w tym około 350 Polaków. Towarzyszyło im ośmiu ocalałych z Zagłady. Wcześniej młodzi Żydzi, którzy przyjechali z różnych zakątków świata, nasi uczniowie również zwiedzali ekspozycję w Muzeum Auschwitz. Uczestnicy obok flag izraelskich nieśli też ukraińskie i polskie. W uroczystości wziął udział prezydent Andrzej Duda.

Marsz Żywych to przedsięwzięcie edukacyjne, pod auspicjami którego Żydzi z różnych krajów, głównie uczniowie i studenci, odwiedzają miejsca Zagłady, które Niemcy utworzyli podczas wojny na okupowanych ziemiach polskich. Poznają również historię polskich Żydów. Spotykają się m.in. z rówieśnikami i polskimi sprawiedliwymi wśród narodów świata.

Zdjęcia: Iwona Poganowska,
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/krakow/oswiecim-zydzi-i-polacy-upamietnili-ofiary-holokaustu-w-marszu-zywych/w408wsc?fbclid=IwAR0F04GXXFHZckDwV2ELTaKVdUthMsBNIS9A7RndI6Lyg4LyT4bZ_da5JDA#slide-1
https://gazetakrakowska.pl/oswiecim-brzezinka-marsz-zywych-przeszedl-droga-smierci-w-holdzie-ofiarom-holokaustu-obecny-byl-prezydent-andrzej-duda-zdjecia/ga/c1-16314131

001 009 

002 004

61. Wojewódzkie Zawody Strzeleckie "O Srebrne Muszkiety – 2022”

W dniu 28 kwietnia 2022 r. na terenie Ośrodka Szkolenia Strzeleckiego Shotbom w Łasku, przeprowadzone zostały  61. Wojewódzkie Zawody Strzeleckie "O Srebrne Muszkiety – 2022", pod patronatem: Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Starosty Łaskiego, Burmistrza Łasku.

W zawodach brało udział 14 zespołów, 8 męskich i 6 żeńskich.
Naszą szkołę reprezentował zespół dziewcząt i chłopców z klas mundurowych w składzie:

1.    Kaja KOZAR 3Iwp
2.    Zuzanna PAJĄK 2Mtw
3.    Anna ŚLIWIŃSKA 3Iwp

1.    Jakub RADZIMIERSKI 3Iwp
2.    Marcel STANIEC 2Mtw
3.    Wiktor ADAMKIEWICZ 3Iwp

W klasyfikacji ogólnej nasze dziewczęta zajęły 3 miejsce uzyskując łącznie 1423 pkt. tracąc do drugiego miejsca 65 pkt., a do pierwszego 70 pkt.
Chłopcy zajęli 2 miejsce uzyskując 1503 pkt. tracąc do pierwszego miejsca 80 pkt.
Rywalizacja nie była łatwa. Zważywszy na to, że w zawodach brały udział nie tylko klasy mundurowe, a również  zawodnicy z licencją zawodnika strzelectwa sportowego.
Łódzkie szkoły górowały nad rywalami, ponieważ uprawiają strzelectwo sportowe na co dzień,  pomimo to my możemy być dumni z reprezentantów naszej szkoły.

Dziękujemy za wzorową postawę i zaangażowanie.

Opiekę nad naszymi zespołami podczas przygotowań i zawodów sprawowali
Tomasz PATYNA i Wojciech DZWONKOWSKI.

001 002 003

004  008

006  005

ŚWIĘTO NARODOWE 3 MAJA

231 lat temu Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja.

W dziejach Polski uchwalono wiele konstytucji, ale żadna nie została przez historię tak wysoko oceniona. Żadna z nich nie miała bowiem aż tak doniosłego znaczenia jak konstytucja majowa, która była pierwszym w Europie, a drugim na świecie tego typu aktem prawnym. W tych trudnych dla naszego narodu czasach stanowiła źródło nadziei, otuchy i pokrzepienia dla wielu Polaków.

Święto 3 maja jest tradycyjnie obchodzone w całym kraju, również w naszej szkole. W dniu 28 kwietnia odbył się uroczysty apel poświęcony temu wydarzeniu. Uczniowie klas 1Met i 1E przy wsparciu Sandry Kwiatek z klasy 3 Mtw, Mateusza Grabowskiego z  4Mt oraz Sebastiana Badka z 1Mt przedstawili patriotyczny montaż słowno-muzyczny.
Przypomnieli w nim karty historii związane z konstytucją i walką Polaków o niepodległość. Podkreślili, że z tych faktów powinniśmy czerpać siłę i mądrość w trudnych czasach.

001  002

004 005

 

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl